Visa allt om SET Financial Accounting AB
Visa allt om SET Financial Accounting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 5 312 0
Övrig omsättning - - - - - - - 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 0 0 0 0 11 830 0
Resultat efter finansnetto -1 0 0 0 0 0 0 37 873 0
Årets resultat -1 0 0 0 0 0 0 26 628 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 218 219 219 219 219 219 219 432 2 407 190
Tillgångar 218 219 219 219 219 219 219 432 2 407 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 219 219 219 219 219 219 219 818 190
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 213 1 589 0
Skulder och eget kapital 218 219 219 219 219 219 219 432 2 407 190
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 983 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 172 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 1 060 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 11 5 312 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 771 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 243 -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 0 0 0 0 11 830 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 36,31% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 16,45% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 15,40% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,69% 33,98% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 202,82% 151,48% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...