Visa allt om Trossnäs Egendom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 733 4 120 3 933 4 101 5 294 5 181 5 280 7 205 5 686 5 198
Övrig omsättning 1 863 2 477 2 440 2 167 2 174 2 441 2 455 1 993 2 214 2 192
Rörelseresultat (EBIT) 711 856 326 266 182 897 1 039 942 1 522 812
Resultat efter finansnetto 620 730 235 60 36 780 996 805 1 469 683
Årets resultat 605 533 326 112 246 424 276 279 766 150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 358 8 342 8 064 8 209 8 640 7 636 8 360 7 228 5 632 5 331
Omsättningstillgångar 5 693 5 062 4 727 4 894 5 588 6 444 5 621 5 095 5 290 4 762
Tillgångar 14 051 13 404 12 791 13 102 14 229 14 079 13 981 12 322 10 922 10 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 792 4 188 3 655 3 329 3 217 3 211 3 028 2 872 2 692 1 926
Obeskattade reserver 3 732 3 885 3 834 4 022 4 126 4 422 4 214 3 590 3 168 2 762
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 819 4 027 3 726 4 411 5 275 4 837 5 211 4 210 3 335 3 844
Kortfristiga skulder 1 709 1 304 1 576 1 340 1 611 1 609 1 529 1 651 1 726 1 561
Skulder och eget kapital 14 051 13 404 12 791 13 102 14 229 14 079 13 981 12 322 10 922 10 093
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 388 346 364 364 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 488 498 344 635 410 388 415 681 544 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 233 230 208 247 300 319 292 392 219 115
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 240 240 120 100 0
Omsättning 7 596 6 597 6 373 6 268 7 468 7 622 7 735 9 198 7 900 7 390
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 867 2 060 1 967 2 051 1 765 1 727 1 760 1 801 1 895 2 599
Personalkostnader per anställd (tkr) 361 365 276 442 349 303 313 322 188 163
Rörelseresultat, EBITDA 1 881 1 965 1 530 1 471 1 393 2 044 1 998 1 748 2 179 1 394
Nettoomsättningförändring 39,15% 4,75% -4,10% -22,53% 2,18% -1,88% -26,72% 26,71% 9,39% -%
Du Pont-modellen 5,39% 6,54% 2,71% 1,86% 1,57% 6,57% 8,17% 8,16% 14,98% 8,29%
Vinstmarginal 13,22% 21,26% 8,82% 5,95% 4,23% 17,85% 21,63% 13,95% 28,77% 16,10%
Bruttovinstmarginal 74,39% 67,72% 63,54% 67,96% 55,50% 64,12% 60,55% 55,03% 51,37% 46,65%
Rörelsekapital/omsättning 69,49% 91,21% 80,12% 86,66% 75,12% 93,32% 77,50% 47,80% 62,68% 61,58%
Soliditet 54,82% 53,85% 51,95% 48,03% 43,98% 45,96% 43,87% 44,29% 45,53% 38,79%
Kassalikviditet 156,99% 167,71% 143,08% 159,48% 185,72% 215,97% 175,93% 145,91% 136,38% 151,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...