Visa allt om Bohlenius Kapitalförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 4 0 0 0 1 886 3 528 2 072
Övrig omsättning 19 7 - - - - 10 2 988 468 370
Rörelseresultat (EBIT) -61 -4 -3 -9 -21 -22 -46 2 285 1 012 378
Resultat efter finansnetto -104 1 454 298 -13 -25 -33 -50 2 131 835 233
Årets resultat 4 1 719 413 33 22 26 16 1 150 444 121
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 492 671 2 901 2 796 2 996 3 120 3 400 1 000 4 594 4 672
Omsättningstillgångar 480 3 561 43 58 45 36 65 3 239 1 696 1 136
Tillgångar 5 972 4 232 2 944 2 854 3 041 3 156 3 465 4 239 6 290 5 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 085 3 081 2 362 2 093 2 188 2 286 2 500 2 484 1 334 1 030
Obeskattade reserver 0 0 541 691 753 815 890 970 444 231
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 588 3 728
Kortfristiga skulder 2 886 1 151 41 70 100 56 76 785 924 818
Skulder och eget kapital 5 972 4 232 2 944 2 854 3 041 3 156 3 465 4 239 6 290 5 807
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 202 300 320
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 165 217 186
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 171 329 241
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 143 128 120 240 0 0 140
Omsättning 19 7 0 4 0 0 10 4 874 3 996 2 442
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 943 1 764 1 036
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 272 438 377
Rörelseresultat, EBITDA -61 -4 -3 -9 -21 -22 -46 2 355 1 143 501
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -100,00% -46,54% 70,27% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -0,32% -% -% -% 54,16% 16,30% 6,58%
Vinstmarginal -% -% -% -225,00% -% -% -% 121,74% 29,05% 18,44%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% 28,90% 50,99% 51,59%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -300,00% -% -% -% 130,12% 21,88% 15,35%
Soliditet 51,66% 72,80% 94,56% 91,18% 90,20% 91,47% 91,08% 75,07% 26,29% 20,60%
Kassalikviditet 16,63% 309,38% 104,88% 82,86% 45,00% 64,29% 85,53% 412,61% 183,55% 138,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...