Visa allt om Tandläkarpraktik Anders Hultén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 13 2 364 2 989 2 860 2 176 2 500
Övrig omsättning - - - - 360 83 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 -53 -55 -77 50 267 476 495 -20 258
Resultat efter finansnetto 636 44 9 241 154 578 587 578 508 424
Årets resultat 470 120 88 203 136 309 368 351 301 265
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 012 2 520 1 932 448 1 393 1 423 2 341 2 504 1 856 2 117
Omsättningstillgångar 1 060 402 1 336 3 188 2 150 2 287 1 219 744 1 028 463
Tillgångar 3 072 2 922 3 268 3 636 3 544 3 710 3 560 3 248 2 884 2 580
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 438 2 318 2 548 2 810 2 757 2 748 2 566 2 318 2 057 1 846
Obeskattade reserver 620 591 706 812 848 884 733 655 573 488
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 14 14 14 -61 79 261 275 255 246
Skulder och eget kapital 3 072 2 922 3 268 3 636 3 544 3 710 3 560 3 248 2 884 2 580
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 204 681 768 754 744 708
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 402 395 385 234 240
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 46 503 480 479 450 427
Utdelning till aktieägare 170 350 350 350 150 127 127 120 90 90
Omsättning 0 0 0 0 373 2 447 2 989 2 860 2 176 2 500
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 13 591 747 953 725 833
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 256 384 419 550 525 505
Rörelseresultat, EBITDA -57 -53 -55 -77 50 267 487 506 -2 276
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -99,45% -20,91% 4,51% 31,43% -12,96% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 4,37% 15,55% 16,49% 17,80% 17,65% 16,40%
Vinstmarginal -% -% -% -% 1 192,31% 24,41% 19,64% 20,21% 23,39% 16,92%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 61,54% 95,69% 91,60% 93,29% 95,82% 88,68%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 17 007,69% 93,40% 32,05% 16,40% 35,52% 8,68%
Soliditet 95,10% 95,11% 94,82% 93,74% 95,43% 91,63% 87,25% 85,89% 85,63% 85,17%
Kassalikviditet 7 571,43% 2 871,43% 9 542,86% 22 771,43% -% 2 894,94% 467,05% 270,55% 403,14% 188,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...