Visa allt om DIELCON Aktiebolag
Visa allt om DIELCON Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 764 24 393 121 51 54 119 53 395 65 73
Övrig omsättning 40 - - - 76 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 335 2 417 -638 -728 -840 -1 161 -419 -293 -304 -787
Resultat efter finansnetto 1 319 2 399 2 091 824 559 278 805 456 405 2 195
Årets resultat 1 031 1 408 1 135 773 936 573 591 419 290 1 364
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 840 215 15 600 14 436 14 213 13 961 13 789 13 275 13 700 12 273
Omsättningstillgångar 17 802 18 169 509 371 219 235 395 421 273 960
Tillgångar 18 642 18 384 16 108 14 807 14 432 14 196 14 184 13 696 13 973 13 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 260 15 526 14 416 13 589 13 003 12 311 11 865 11 402 11 102 10 917
Obeskattade reserver 1 890 1 904 1 321 918 1 094 1 725 2 020 1 902 1 894 1 862
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 492 954 372 301 335 160 299 393 977 454
Skulder och eget kapital 18 642 18 384 16 108 14 807 14 432 14 196 14 184 13 696 13 973 13 234
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 30 0 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 524 582 607 701 984 250 330 111 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 62 53 55 73 130 56 86 25 41
Utdelning till aktieägare 305 297 298 307 188 244 127 127 120 105
Omsättning 17 804 24 393 121 51 130 119 53 395 65 73
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 921 8 131 40 17 18 40 27 132 33 37
Personalkostnader per anställd (tkr) 217 208 202 209 270 383 169 156 79 221
Rörelseresultat, EBITDA 1 491 2 417 -638 -726 -837 -1 155 -413 -207 -217 -701
Nettoomsättningförändring -27,18% 20 059,50% 137,25% -5,56% -54,62% 124,53% -86,58% 507,69% -10,96% -%
Du Pont-modellen 7,17% 13,15% 12,98% 5,61% 3,88% 1,97% 5,68% 3,37% 2,97% 16,59%
Vinstmarginal 7,52% 9,91% 1 728,10% 1 627,45% 1 037,04% 235,29% 1 518,87% 116,71% 638,46% 3 008,22%
Bruttovinstmarginal 12,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 97,44% 70,57% 113,22% 137,25% -214,81% 63,03% 181,13% 7,09% -1 083,08% 693,15%
Soliditet 95,13% 92,53% 95,89% 96,61% 95,69% 95,68% 94,15% 93,49% 89,21% 92,62%
Kassalikviditet 137,20% 13,84% 136,83% 123,26% 65,37% 146,88% 132,11% 107,12% 27,94% 211,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...