Visa allt om DIELCON Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 393 121 51 54 119 53 395 65 73 214
Övrig omsättning - - - 76 - - - - - 108
Rörelseresultat (EBIT) 2 417 -638 -728 -840 -1 161 -419 -293 -304 -787 -447
Resultat efter finansnetto 2 399 2 091 824 559 278 805 456 405 2 195 909
Årets resultat 1 408 1 135 773 936 573 591 419 290 1 364 2 563
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 15 600 14 436 14 213 13 961 13 789 13 275 13 700 12 273 10 908
Omsättningstillgångar 18 169 509 371 219 235 395 421 273 960 1 653
Tillgångar 18 384 16 108 14 807 14 432 14 196 14 184 13 696 13 973 13 234 12 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 526 14 416 13 589 13 003 12 311 11 865 11 402 11 102 10 917 9 833
Obeskattade reserver 1 904 1 321 918 1 094 1 725 2 020 1 902 1 894 1 862 1 471
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 954 372 301 335 160 299 393 977 454 1 257
Skulder och eget kapital 18 384 16 108 14 807 14 432 14 196 14 184 13 696 13 973 13 234 12 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 30 0 187 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 524 582 607 701 984 250 330 111 192 180
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 53 55 73 130 56 86 25 41 109
Utdelning till aktieägare 297 298 307 188 244 127 127 120 105 280
Omsättning 24 393 121 51 130 119 53 395 65 73 322
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 131 40 17 18 40 27 132 33 37 107
Personalkostnader per anställd (tkr) 208 202 209 270 383 169 156 79 221 185
Rörelseresultat, EBITDA 2 417 -638 -726 -837 -1 155 -413 -207 -217 -701 -356
Nettoomsättningförändring 20 059,50% 137,25% -5,56% -54,62% 124,53% -86,58% 507,69% -10,96% -65,89% -%
Du Pont-modellen 13,15% 12,98% 5,61% 3,88% 1,97% 5,68% 3,37% 2,97% 16,59% 7,27%
Vinstmarginal 9,91% 1 728,10% 1 627,45% 1 037,04% 235,29% 1 518,87% 116,71% 638,46% 3 008,22% 426,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 70,57% 113,22% 137,25% -214,81% 63,03% 181,13% 7,09% -1 083,08% 693,15% 185,05%
Soliditet 92,53% 95,89% 96,61% 95,69% 95,68% 94,15% 93,49% 89,21% 92,62% 86,71%
Kassalikviditet 13,84% 136,83% 123,26% 65,37% 146,88% 132,11% 107,12% 27,94% 211,45% 131,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...