Visa allt om W Asset Holding AB
Visa allt om W Asset Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 648 737 8 880 110 733 214 039 0 0 0 0
Övrig omsättning 170 - 180 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -843 -887 -1 010 -2 603 -2 895 -2 679 -11 704 -755 -21 -24
Resultat efter finansnetto -2 773 -997 -919 -2 313 -2 619 -2 019 5 755 14 807 55 -39
Årets resultat -2 773 -997 -919 -2 313 -2 619 -2 019 5 755 14 807 55 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 190 17 311 18 658 19 288 19 056 10 870 7 964 3 494 891 700
Omsättningstillgångar 6 379 2 042 348 741 3 426 8 017 13 165 11 778 50 33
Tillgångar 15 569 19 353 19 006 20 030 22 482 18 887 21 129 15 272 941 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 443 11 216 12 212 13 132 15 444 18 064 20 683 14 928 212 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 983 8 033 6 627 6 659 6 730 659 357 329 716 447
Kortfristiga skulder 144 104 166 239 307 164 90 14 14 129
Skulder och eget kapital 15 569 19 353 19 006 20 030 22 482 18 887 21 129 15 272 941 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 519 395 1 610 70 500 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 147 0 0 153 216 324 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 342 117 229 716 705 983 22 162 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Omsättning 170 648 917 8 880 110 733 214 039 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 369 4 440 55 367 107 020 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 124 706 679 1 479 92 662 - -
Rörelseresultat, EBITDA -747 -768 -881 -2 328 -2 650 -2 494 -11 694 -755 -21 -24
Nettoomsättningförändring -100,00% -12,08% -91,70% -91,98% -48,27% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -2,77% -1,42% -10,47% -10,64% -10,41% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -82,72% -36,50% -23,63% -2,16% -0,92% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 299,07% 24,69% 5,65% 2,82% 3,67% -% -% -% -%
Soliditet 54,23% 57,95% 64,25% 65,56% 68,69% 95,64% 97,89% 97,75% 22,53% 21,28%
Kassalikviditet 4 372,22% 1 874,04% 65,06% 49,79% -183,39% 3 932,32% 14 627,78% 84 128,57% 357,14% 25,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...