Visa allt om Nipstadens El & Kök Aktiebolag
Visa allt om Nipstadens El & Kök Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 708 6 187 6 482 5 216 5 615 5 431
Övrig omsättning 1 3 11 2 216 119 79 97 58 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 1 -15 -25 487 156 75 45 18 215
Resultat efter finansnetto 775 1 -6 -3 499 155 81 47 17 214
Årets resultat 768 206 4 29 307 109 43 37 12 119
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 55 55 55 55 87 96 61 63 76
Omsättningstillgångar 963 382 399 521 1 057 1 710 1 599 1 569 1 489 1 443
Tillgångar 963 437 454 576 1 112 1 797 1 696 1 630 1 552 1 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 889 360 154 150 618 811 722 679 643 630
Obeskattade reserver 0 0 264 278 323 241 241 224 235 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 78 37 148 172 744 733 726 675 647
Skulder och eget kapital 963 437 454 576 1 112 1 797 1 696 1 630 1 552 1 520
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 684 653 635 644
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 467 1 049 356 314 246 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 180 333 343 243 296 231
Utdelning till aktieägare 769 239 0 0 497 500 20 0 0 0
Omsättning 1 3 11 2 2 924 6 306 6 561 5 313 5 673 5 433
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 2 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 354 1 547 1 621 1 304 1 872 1 810
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 339 355 356 318 404 345
Rörelseresultat, EBITDA 1 1 -15 -25 491 165 78 48 21 220
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -56,23% -4,55% 24,27% -7,11% 3,39% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 44,87% 8,68% 4,78% 2,94% 1,35% 14,34%
Vinstmarginal -% -% -% -% 18,43% 2,52% 1,25% 0,92% 0,37% 4,01%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 45,01% 31,49% 30,27% 32,30% 28,94% 31,03%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 32,68% 15,61% 13,36% 16,16% 14,50% 14,66%
Soliditet 92,32% 82,38% 79,28% 61,61% 76,98% 55,01% 53,04% 51,55% 52,33% 52,91%
Kassalikviditet 1 319,18% 489,74% 1 078,38% 352,03% 614,53% 120,03% 89,22% 104,96% 96,30% 100,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...