Visa allt om Våttseröds Skogs Aktiebolag
Visa allt om Våttseröds Skogs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 471 1 179 1 206 1 171 1 204 1 192 899 1 006 946 835
Övrig omsättning - 6 - 4 9 - 124 46 54 90
Rörelseresultat (EBIT) -535 184 -147 -378 167 203 35 70 136 151
Resultat efter finansnetto -591 86 -226 -419 129 158 -4 24 83 93
Årets resultat -591 86 -125 1 0 6 4 1 1 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 227 3 144 3 276 774 1 425 1 581 1 757 996 1 173 1 342
Omsättningstillgångar 517 347 270 429 225 193 240 363 411 457
Tillgångar 745 3 492 3 546 1 203 1 650 1 774 1 997 1 360 1 584 1 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 325 239 364 363 363 357 353 352 351
Obeskattade reserver 0 0 0 101 521 393 243 253 231 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 463 2 561 2 819 280 344 673 1 057 388 657 853
Kortfristiga skulder 228 605 487 458 421 346 340 365 344 446
Skulder och eget kapital 745 3 492 3 546 1 203 1 650 1 774 1 997 1 360 1 584 1 799
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 21 220 220 195
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 77 78 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 471 1 185 1 206 1 175 1 213 1 192 1 023 1 052 1 000 925
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 899 1 006 946 835
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 34 304 298 252
Rörelseresultat, EBITDA -509 574 108 273 323 379 198 247 313 330
Nettoomsättningförändring -60,05% -2,24% 2,99% -2,74% 1,01% 32,59% -10,64% 6,34% 13,29% -%
Du Pont-modellen -71,68% 5,33% -4,12% -31,34% 10,42% 11,50% 1,80% 5,44% 8,90% 8,45%
Vinstmarginal -113,38% 15,78% -12,11% -32,19% 14,29% 17,11% 4,00% 7,36% 14,90% 18,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 60,78% 27,24% 31,15% 36,91% 33,04% 55,57% 66,07% 65,63%
Rörelsekapital/omsättning 61,36% -21,88% -17,99% -2,48% -16,28% -12,84% -11,12% -0,20% 7,08% 1,32%
Soliditet 7,25% 9,31% 6,74% 36,45% 45,27% 36,79% 26,84% 39,35% 32,72% 25,47%
Kassalikviditet 226,75% 56,20% 54,00% 89,30% 48,69% 51,16% 61,76% 98,08% 119,48% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...