Visa allt om Advokatfirman Woxlin Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Woxlin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 613 2 267 2 895 2 220 1 640 1 508 1 556 1 557 1 522
Övrig omsättning 155 331 - - 45 - - - 19 4
Rörelseresultat (EBIT) -38 169 389 676 1 010 744 324 114 31 35
Resultat efter finansnetto -38 169 389 680 1 013 742 314 84 11 28
Årets resultat 50 119 353 370 739 544 224 56 2 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 142 31 24 39 209 265 331 385 110
Omsättningstillgångar 248 350 891 1 322 1 318 749 405 318 319 395
Tillgångar 257 492 922 1 346 1 356 958 669 650 704 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 274 564 491 860 665 346 178 123 131
Obeskattade reserver 8 117 106 178 6 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 30 112 0 0 47 252 380 101
Kortfristiga skulder 75 102 222 565 491 292 276 219 201 273
Skulder och eget kapital 257 492 922 1 346 1 356 958 669 650 704 505
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 800 1 071 428 186 332 581 656 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 186 8 26 0 0 0 12 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 89 329 416 210 134 181 273 275 240
Utdelning till aktieägare 54 150 409 280 739 545 225 56 0 10
Omsättning 155 944 2 267 2 895 2 265 1 640 1 508 1 556 1 576 1 526
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 613 2 267 2 895 2 220 1 640 1 508 778 1 557 1 522
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 273 1 169 1 526 626 328 508 418 904 846
Rörelseresultat, EBITDA -20 183 403 691 1 077 835 411 167 62 59
Nettoomsättningförändring -100,00% -72,96% -21,69% 30,41% 35,37% 8,75% -3,08% -0,06% 2,30% -%
Du Pont-modellen -% 34,35% 42,30% 50,59% 74,78% 77,77% 48,43% 17,54% 4,40% 6,93%
Vinstmarginal -% 27,57% 17,20% 23,52% 45,68% 45,43% 21,49% 7,33% 1,99% 2,30%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 40,46% 29,51% 26,15% 37,25% 27,87% 8,55% 6,36% 7,58% 8,02%
Soliditet 69,74% 74,24% 70,14% 46,22% 63,75% 69,42% 51,72% 27,38% 17,47% 25,94%
Kassalikviditet 330,67% 343,14% 401,35% 233,98% 268,43% 256,51% 146,74% 145,21% 158,71% 144,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...