Visa allt om 4M Konsult Aktiebolag
Visa allt om 4M Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 481 132 125 271 414 45 1 262 2 516 2 413 2 407
Övrig omsättning - 2 24 39 11 18 1 377 28 47 43
Rörelseresultat (EBIT) 403 18 40 -315 -266 -66 1 048 178 198 203
Resultat efter finansnetto 405 24 54 -288 -224 -22 1 060 182 200 205
Årets resultat 358 24 54 -288 -29 32 583 152 172 153
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 404 432 579 8 17 26
Omsättningstillgångar 619 335 470 563 553 1 017 1 021 1 106 898 879
Tillgångar 619 335 470 563 958 1 448 1 600 1 114 915 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 514 255 371 457 886 1 043 1 138 654 578 506
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 196 266 0 30 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 80 98 106 72 210 196 460 308 330
Skulder och eget kapital 619 335 470 563 958 1 448 1 600 1 114 915 905
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 42 241 319 294 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 441 513 26 366 488 365 312
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 19 74 67 11 125 214 210 138
Utdelning till aktieägare 100 100 140 140 140 0 127 100 75 100
Omsättning 481 134 149 310 425 63 2 639 2 544 2 460 2 450
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 63 136 207 23 631 839 1 207 1 204
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 31 273 307 42 388 360 466 410
Rörelseresultat, EBITDA 403 18 40 -315 -266 -66 1 051 187 207 212
Nettoomsättningförändring 264,39% 5,60% -53,87% -34,54% 820,00% -96,43% -49,84% 4,27% 0,25% -%
Du Pont-modellen 65,43% 7,16% 11,49% -51,15% -23,07% -1,59% 66,31% 16,61% 22,19% 22,76%
Vinstmarginal 84,20% 18,18% 43,20% -106,27% -53,38% -51,11% 84,07% 7,35% 8,41% 8,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,07% 97,81% 97,80% 98,50%
Rörelsekapital/omsättning 106,65% 193,18% 297,60% 168,63% 116,18% 1 793,33% 65,37% 25,68% 24,45% 22,81%
Soliditet 83,04% 76,12% 78,94% 81,17% 92,48% 82,01% 83,38% 58,71% 65,53% 61,40%
Kassalikviditet 583,96% 418,75% 479,59% 531,13% 768,06% 484,29% 520,92% 238,26% 274,35% 256,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...