Visa allt om Storstockholm Consult & Construction AB
Visa allt om Storstockholm Consult & Construction AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 372 804 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 149 0 0 9 -6 -7 -8 -5 -3
Resultat efter finansnetto 22 148 0 0 9 -6 25 -37 -874 1
Årets resultat 17 86 0 0 9 -6 25 -21 -873 64
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 111 0 0 0 0 0 0 0 1 169
Omsättningstillgångar 732 399 241 241 241 241 254 372 597 304
Tillgångar 810 509 241 241 241 241 254 372 597 1 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 342 326 240 240 240 231 237 212 539 1 412
Obeskattade reserver 37 37 0 0 0 0 0 0 21 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 430 147 1 1 1 10 16 159 36 37
Skulder och eget kapital 810 509 241 241 241 241 254 372 597 1 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 685 356 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 540 112 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 372 804 0 0 9 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 124 268 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 752 156 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 57 196 0 0 9 -6 -7 -8 -5 -3
Nettoomsättningförändring 319,40% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,96% 29,27% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 0,71% 18,53% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 81,11% 98,51% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 8,96% 31,34% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 45,79% 69,72% 99,59% 99,59% 99,59% 95,85% 93,31% 56,99% 92,82% 96,97%
Kassalikviditet 170,23% 271,43% 24 100,00% 24 100,00% 24 100,00% 2 410,00% 1 587,50% 233,96% 1 658,33% 821,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...