Visa allt om Cadilla Fastigheter AB
Visa allt om Cadilla Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 246 2 390 2 260 2 226 2 290 2 610 12 537 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 715 749 756 814 608 -1 518 2 115 -41 0 0
Resultat efter finansnetto 606 634 621 640 362 -1 733 2 001 -41 0 0
Årets resultat 1 205 3 4 4 2 4 119 -41 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 431 7 868 6 203 6 460 6 717 6 974 7 283 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 184 814 55 107 86 627 248 1 280 18 18
Tillgångar 8 615 8 682 6 258 6 567 6 803 7 601 7 531 1 280 18 18
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 400 195 192 188 184 182 178 59 18 18
Obeskattade reserver 1 411 2 350 1 720 1 106 471 111 1 850 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 043 4 698 3 063 3 958 4 689 5 889 3 792 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 761 1 438 1 282 1 315 1 459 1 418 1 711 1 220 0 0
Skulder och eget kapital 8 615 8 682 6 258 6 567 6 803 7 601 7 531 1 280 18 18
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 83 68 69 0 0 0 344 52 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 31 25 25 0 0 1 101 17 0 0
Utdelning till aktieägare 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 246 2 390 2 260 2 226 2 290 2 610 12 537 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 246 2 390 2 260 - - - 6 269 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 114 92 94 - - - 223 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 153 1 123 1 013 1 071 865 -1 273 2 492 -41 0 0
Nettoomsättningförändring 35,82% 5,75% 1,53% -2,79% -12,26% -79,18% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 8,30% 8,63% 12,08% 12,40% 8,94% -19,97% 28,08% -% -% -%
Vinstmarginal 22,03% 31,34% 33,45% 36,57% 26,55% -58,16% 16,87% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,17% 47,87% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -17,78% -26,11% -54,29% -54,27% -59,96% -30,31% -11,67% -% -% -%
Soliditet 29,03% 23,36% 24,51% 15,28% 7,81% 3,47% 20,47% 4,61% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 67,23% 56,61% 4,29% 8,14% 5,89% 44,22% 14,49% 33,52% -% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...