Visa allt om Österby Säteri Aktiebolag
Visa allt om Österby Säteri Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 229 682 225 701
Övrig omsättning 702 953
Rörelseresultat (EBIT) -2 285 1 195
Resultat efter finansnetto -3 012 -107
Årets resultat -3 079 -477
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 20 257 23 395
Omsättningstillgångar 30 401 29 699
Tillgångar 50 658 53 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 326 8 077
Minoritetsintressen 1 000 2 387
Avsättningar (tkr) 2 213 1 856
Långfristiga skulder 18 085 15 610
Kortfristiga skulder 23 033 25 164
Skulder och eget kapital 50 658 53 094
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 495 931
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 25 917 24 183
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 11 455 9 180
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 230 384 226 654
Nyckeltal
Antal anställda 84 83
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 734 2 719
Personalkostnader per anställd (tkr) 453 425
Rörelseresultat, EBITDA 3 233 6 374
Nettoomsättningförändring 1,76% -%
Du Pont-modellen -4,20% 2,41%
Vinstmarginal -0,93% 0,57%
Bruttovinstmarginal 27,87% 28,80%
Rörelsekapital/omsättning 3,21% 2,01%
Soliditet 12,49% 15,21%
Kassalikviditet 94,46% 81,47%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 1 - - - - - 36
Rörelseresultat (EBIT) -22 -2 -2 1 -15 -11 -9 -10 -10 10
Resultat efter finansnetto -206 251 283 227 6 010 -11 -9 -4 -8 11
Årets resultat -249 195 280 227 6 010 -11 -9 -4 -8 11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 380 5 720 5 690 5 690 2 690 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 203 1 275 624 1 669 5 086 137 137 135 237 277
Tillgångar 6 583 6 995 6 314 7 359 7 776 137 137 135 237 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 053 6 302 6 107 6 327 6 100 90 101 109 113 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 189 1 016 968 40 31 21 103 94
Kortfristiga skulder 530 693 19 15 708 6 5 5 21 52
Skulder och eget kapital 6 583 6 995 6 314 7 359 7 776 137 137 135 237 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -2 -2 1 -15 -11 -9 -10 -10 10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,95% 90,09% 96,72% 85,98% 78,45% 65,69% 73,72% 80,74% 47,68% 47,29%
Kassalikviditet 226,98% 183,98% 3 284,21% 11 126,67% 718,36% 2 283,33% 2 740,00% 2 700,00% 1 128,57% 532,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...