Visa allt om HarperCollins Nordic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 194 307 136 890 141 443 154 441 167 522 173 033 151 906 147 378 127 637 116 150
Övrig omsättning - - - 2 308 - - 704 495 - 472
Rörelseresultat (EBIT) 25 738 23 160 24 147 30 417 31 932 31 003 30 266 28 365 19 341 13 224
Resultat efter finansnetto 25 789 23 166 24 233 30 522 31 990 31 065 30 503 28 532 19 464 13 257
Årets resultat 20 103 18 060 17 847 22 484 23 563 22 886 21 951 22 047 15 581 11 490
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 092 1 722 809 49 80 167 1 317 245 398 696
Omsättningstillgångar 33 968 26 675 28 369 31 442 35 521 36 902 35 399 36 098 31 533 27 626
Tillgångar 37 061 28 397 29 178 31 491 35 602 37 070 36 716 36 342 31 932 28 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 343 18 300 18 087 22 724 23 803 23 126 22 191 22 287 15 821 11 730
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 2 117 4 342
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 718 10 097 11 091 8 767 11 798 13 944 14 525 14 055 13 993 12 250
Skulder och eget kapital 37 061 28 397 29 178 31 491 35 602 37 070 36 716 36 342 31 932 28 322
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 2 518 1 671 1 696 1 651 1 809 1 734 1 785 1 618 4 662 1 283
Varav tantiem till styrelse & VD 273 174 191 187 430 386 508 541 343 327
Löner till övriga anställda 18 278 10 935 9 998 9 000 10 131 9 060 8 929 9 401 8 031 7 970
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 924 5 742 5 404 4 887 5 525 4 952 5 010 4 929 4 328 4 295
Utdelning till aktieägare 0 15 060 17 847 22 484 23 563 22 886 21 951 22 047 15 581 11 490
Omsättning 194 307 136 890 141 443 156 749 167 522 173 033 152 610 147 873 127 637 116 622
Nyckeltal
Antal anställda 33 26 25 24 24 24 25 25 26 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 888 5 265 5 658 6 435 6 980 7 210 6 076 5 895 4 909 4 467
Personalkostnader per anställd (tkr) 901 706 684 647 728 656 629 638 655 521
Rörelseresultat, EBITDA 26 370 23 312 24 199 30 508 32 019 31 103 30 367 28 691 19 696 13 622
Nettoomsättningförändring -% -3,22% -8,42% -7,81% -3,18% 13,91% 3,07% 15,47% 9,89% -%
Du Pont-modellen 69,60% 81,68% 83,08% 96,93% 89,85% 83,81% 83,11% 78,52% 60,96% 46,83%
Vinstmarginal 13,27% 16,94% 17,14% 19,76% 19,10% 17,96% 20,09% 19,36% 15,25% 11,42%
Bruttovinstmarginal 40,95% 43,27% 43,12% 46,26% 47,30% 48,55% 53,99% 55,02% 53,80% 50,86%
Rörelsekapital/omsättning 10,42% 12,11% 12,22% 14,68% 14,16% 13,27% 13,74% 14,96% 13,74% 13,24%
Soliditet 62,99% 64,44% 61,99% 72,16% 66,86% 62,38% 60,44% 61,33% 54,32% 52,45%
Kassalikviditet 196,89% 187,02% 183,69% 258,39% 221,64% 196,29% 191,61% 207,52% 172,34% 171,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...