Visa allt om HarperCollins Nordic Aktiebolag
Visa allt om HarperCollins Nordic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 127 175 194 307 136 890 141 443 154 441 167 522 173 033 151 906 147 378 127 637
Övrig omsättning - - - - 2 308 - - 704 495 -
Rörelseresultat (EBIT) 12 470 25 738 23 160 24 147 30 417 31 932 31 003 30 266 28 365 19 341
Resultat efter finansnetto 12 518 25 789 23 166 24 233 30 522 31 990 31 065 30 503 28 532 19 464
Årets resultat 9 750 20 103 18 060 17 847 22 484 23 563 22 886 21 951 22 047 15 581
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 792 3 092 1 722 809 49 80 167 1 317 245 398
Omsättningstillgångar 50 808 33 968 26 675 28 369 31 442 35 521 36 902 35 399 36 098 31 533
Tillgångar 53 600 37 061 28 397 29 178 31 491 35 602 37 070 36 716 36 342 31 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 093 23 343 18 300 18 087 22 724 23 803 23 126 22 191 22 287 15 821
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 507 13 718 10 097 11 091 8 767 11 798 13 944 14 525 14 055 13 993
Skulder och eget kapital 53 600 37 061 28 397 29 178 31 491 35 602 37 070 36 716 36 342 31 932
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 673 2 518 1 671 1 696 1 651 1 809 1 734 1 785 1 618 4 662
Varav tantiem till styrelse & VD 126 273 174 191 187 430 386 508 541 343
Löner till övriga anställda 16 181 18 278 10 935 9 998 9 000 10 131 9 060 8 929 9 401 8 031
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 769 8 924 5 742 5 404 4 887 5 525 4 952 5 010 4 929 4 328
Utdelning till aktieägare 0 0 15 060 17 847 22 484 23 563 22 886 21 951 22 047 15 581
Omsättning 127 175 194 307 136 890 141 443 156 749 167 522 173 033 152 610 147 873 127 637
Nyckeltal
Antal anställda 33 33 26 25 24 24 24 25 25 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 854 5 888 5 265 5 658 6 435 6 980 7 210 6 076 5 895 4 909
Personalkostnader per anställd (tkr) 746 901 706 684 647 728 656 629 638 655
Rörelseresultat, EBITDA 13 024 26 370 23 312 24 199 30 508 32 019 31 103 30 367 28 691 19 696
Nettoomsättningförändring -34,55% -% -3,22% -8,42% -7,81% -3,18% 13,91% 3,07% 15,47% -%
Du Pont-modellen 23,36% 69,60% 81,68% 83,08% 96,93% 89,85% 83,81% 83,11% 78,52% 60,96%
Vinstmarginal 9,84% 13,27% 16,94% 17,14% 19,76% 19,10% 17,96% 20,09% 19,36% 15,25%
Bruttovinstmarginal 41,77% 40,95% 43,27% 43,12% 46,26% 47,30% 48,55% 53,99% 55,02% 53,80%
Rörelsekapital/omsättning 23,83% 10,42% 12,11% 12,22% 14,68% 14,16% 13,27% 13,74% 14,96% 13,74%
Soliditet 61,74% 62,99% 64,44% 61,99% 72,16% 66,86% 62,38% 60,44% 61,33% 54,32%
Kassalikviditet 196,33% 196,89% 187,02% 183,69% 258,39% 221,64% 196,29% 191,61% 207,52% 172,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...