Visa allt om Bövik Marin Aktiebolag
Visa allt om Bövik Marin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 066 1 080 909 1 772 1 942 2 156 2 446 3 678 3 486 2 986
Övrig omsättning 705 792 1 154 864 1 175 1 296 950 1 890 917 1 176
Rörelseresultat (EBIT) -181 -168 240 -152 22 275 -306 665 42 268
Resultat efter finansnetto -119 -166 307 -162 11 267 -303 654 141 267
Årets resultat -119 -106 213 -122 28 126 16 376 99 194
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 61 120 410 526 310 411 403 321 419
Omsättningstillgångar 1 297 1 338 1 518 1 496 1 498 1 886 1 681 2 426 2 125 2 326
Tillgångar 1 326 1 399 1 638 1 906 2 024 2 197 2 092 2 830 2 446 2 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 826 1 096 1 352 1 263 1 455 1 427 1 301 1 406 1 201 1 102
Obeskattade reserver 0 0 59 0 41 81 0 340 219 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 231 0 0 55 145 120 183 245 370 432
Kortfristiga skulder 269 304 227 588 382 568 608 839 656 973
Skulder och eget kapital 1 326 1 399 1 638 1 906 2 024 2 197 2 092 2 830 2 446 2 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 375 389 340 383 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 384 434 424 576 703 294 234 216 192 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 165 165 161 217 274 261 248 218 166 153
Utdelning till aktieägare 150 150 150 125 70 0 0 120 171 0
Omsättning 1 771 1 872 2 063 2 636 3 117 3 452 3 396 5 568 4 403 4 162
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 355 360 303 443 647 719 815 1 226 1 162 1 493
Personalkostnader per anställd (tkr) 192 207 204 184 339 329 315 269 275 369
Rörelseresultat, EBITDA -181 -145 281 -36 99 376 -215 890 173 421
Nettoomsättningförändring -1,30% 18,81% -48,70% -8,75% -9,93% -11,86% -33,50% 5,51% 16,74% -%
Du Pont-modellen -8,52% -11,65% 19,78% -7,61% 1,48% 12,84% -13,67% 24,06% 6,83% 10,57%
Vinstmarginal -10,60% -15,09% 35,64% -8,18% 1,54% 13,08% -11,69% 18,52% 4,79% 9,71%
Bruttovinstmarginal 33,02% 41,48% 35,42% 37,81% 36,92% 43,83% 22,44% 25,77% 28,54% 22,94%
Rörelsekapital/omsättning 96,44% 95,74% 142,02% 51,24% 57,47% 61,13% 43,87% 43,15% 42,14% 45,31%
Soliditet 62,29% 78,34% 85,35% 66,26% 73,38% 67,67% 62,19% 58,33% 55,55% 46,38%
Kassalikviditet 259,48% 245,07% 398,24% 175,85% 261,78% 251,58% 185,86% 228,37% 257,01% 191,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...