Visa allt om J-A Barosen AB
Visa allt om J-A Barosen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 21 0 0 0 40 0 240 150
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -16 -42 -41 -26 -149 1 -108 203 121
Resultat efter finansnetto 299 -39 54 226 -69 -43 1 11 36 0
Årets resultat 197 -39 125 226 -69 -43 25 11 -221 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 277 343 379 360 433 285 183 190 198 368
Omsättningstillgångar 721 732 733 762 479 215 294 345 550 505
Tillgångar 998 1 076 1 111 1 121 912 501 477 535 748 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 915 718 757 632 406 250 292 267 256 477
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 357 354 490 506 251 184 268 492 396
Skulder och eget kapital 998 1 076 1 111 1 121 912 501 477 535 748 873
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 21 0 0 0 40 0 240 150
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -38 -16 -42 -36 -24 -145 9 -100 207 125
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -100,00% -% -100,00% 60,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 4,77% -% -% -% 0,21% -% 27,14% 13,97%
Vinstmarginal -% -% 252,38% -% -% -% 2,50% -% 84,58% 81,33%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 804,76% -% -% -% 275,00% -% 24,17% 72,67%
Soliditet 91,68% 66,73% 68,14% 56,38% 44,52% 49,90% 61,22% 49,91% 34,22% 54,64%
Kassalikviditet 868,67% 205,04% 207,06% 155,51% 94,66% 85,66% 159,78% 128,73% 111,79% 127,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...