Visa allt om Oppunda Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 784 15 110 7 530 10 963 11 179 10 776 10 464 9 092 7 816 7 315
Övrig omsättning 215 179 347 431 80 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 445 203 266 312 671 953 365 458 35 51
Resultat efter finansnetto 441 205 292 331 718 944 389 464 27 43
Årets resultat 370 213 150 147 368 545 156 266 9 17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 240 1 402 1 183 1 380 1 363 1 339 1 437 258 336 423
Omsättningstillgångar 2 583 1 810 1 986 2 463 2 265 2 125 1 345 2 116 1 682 1 326
Tillgångar 3 824 3 212 3 169 3 843 3 628 3 464 2 782 2 374 2 017 1 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 225 1 057 995 1 349 1 328 1 086 664 620 354 345
Obeskattade reserver 770 815 893 818 710 520 323 166 82 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 154 0 0 0 0 0 319 163 228 293
Kortfristiga skulder 1 673 1 340 1 280 1 676 1 589 1 858 1 476 1 425 1 354 1 040
Skulder och eget kapital 3 824 3 212 3 169 3 843 3 628 3 464 2 782 2 374 2 017 1 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 377 297 338 398 363 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 210 - 200 - - -
Löner till övriga anställda 1 776 1 384 1 910 1 865 1 485 1 501 698 437 399 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 765 606 685 759 818 672 466 335 159 238
Utdelning till aktieägare 504 202 151 504 126 126 123 112 0 0
Omsättning 16 999 15 289 7 877 11 394 11 259 10 776 10 464 9 092 7 816 7 315
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 5 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 797 2 518 1 255 1 827 1 863 2 155 2 616 3 031 3 908 3 658
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 334 379 450 402 432 327 326 487 386
Rörelseresultat, EBITDA 736 473 570 626 968 1 295 603 576 148 162
Nettoomsättningförändring 11,08% 100,66% -31,31% -1,93% 3,74% 2,98% 15,09% 16,33% 6,85% -%
Du Pont-modellen 11,74% 6,41% 9,25% 8,64% 19,93% 27,66% 14,56% 20,18% 2,08% 3,14%
Vinstmarginal 2,68% 1,36% 3,89% 3,03% 6,47% 8,89% 3,87% 5,27% 0,54% 0,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 22,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,42% 3,11% 9,38% 7,18% 6,05% 2,48% -1,25% 7,60% 4,20% 3,91%
Soliditet 47,74% 52,70% 52,17% 50,79% 51,03% 42,41% 32,23% 31,15% 20,48% 22,68%
Kassalikviditet 151,82% 131,49% 153,98% 144,87% 139,90% 112,33% 88,48% 146,60% 123,78% 127,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...