Visa allt om Oppunda Taxi Aktiebolag
Visa allt om Oppunda Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 17 973 16 784 15 110 7 530 10 963 11 179 10 776 10 464 9 092 7 816
Övrig omsättning 209 215 179 347 431 80 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 693 445 203 266 312 671 953 365 458 35
Resultat efter finansnetto 695 441 205 292 331 718 944 389 464 27
Årets resultat 696 370 213 150 147 368 545 156 266 9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 738 1 240 1 402 1 183 1 380 1 363 1 339 1 437 258 336
Omsättningstillgångar 2 745 2 583 1 810 1 986 2 463 2 265 2 125 1 345 2 116 1 682
Tillgångar 3 484 3 824 3 212 3 169 3 843 3 628 3 464 2 782 2 374 2 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 417 1 225 1 057 995 1 349 1 328 1 086 664 620 354
Obeskattade reserver 566 770 815 893 818 710 520 323 166 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 154 0 0 0 0 0 319 163 228
Kortfristiga skulder 1 477 1 673 1 340 1 280 1 676 1 589 1 858 1 476 1 425 1 354
Skulder och eget kapital 3 484 3 824 3 212 3 169 3 843 3 628 3 464 2 782 2 374 2 017
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 377 297 338 398 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 210 - 200 - -
Löner till övriga anställda 1 981 1 776 1 384 1 910 1 865 1 485 1 501 698 437 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 858 765 606 685 759 818 672 466 335 159
Utdelning till aktieägare 0 504 202 151 504 126 126 123 112 0
Omsättning 18 182 16 999 15 289 7 877 11 394 11 259 10 776 10 464 9 092 7 816
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 6 6 5 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 568 2 797 2 518 1 255 1 827 1 863 2 155 2 616 3 031 3 908
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 430 334 379 450 402 432 327 326 487
Rörelseresultat, EBITDA 979 736 473 570 626 968 1 295 603 576 148
Nettoomsättningförändring 7,08% 11,08% 100,66% -31,31% -1,93% 3,74% 2,98% 15,09% 16,33% -%
Du Pont-modellen 20,09% 11,74% 6,41% 9,25% 8,64% 19,93% 27,66% 14,56% 20,18% 2,08%
Vinstmarginal 3,89% 2,68% 1,36% 3,89% 3,03% 6,47% 8,89% 3,87% 5,27% 0,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 22,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,06% 5,42% 3,11% 9,38% 7,18% 6,05% 2,48% -1,25% 7,60% 4,20%
Soliditet 53,34% 47,74% 52,70% 52,17% 50,79% 51,03% 42,41% 32,23% 31,15% 20,48%
Kassalikviditet 183,82% 151,82% 131,49% 153,98% 144,87% 139,90% 112,33% 88,48% 146,60% 123,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...