Visa allt om Göteborgs Värderingsinstitut Aktiebolag
Visa allt om Göteborgs Värderingsinstitut Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -617 -454 -21 -9 -1 -6 -5 -9 -1 -1
Resultat efter finansnetto 118 298 582 260 448 362 429 433 545 484
Årets resultat 128 233 416 203 307 215 231 226 290 260
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 327 525 577 177 376 324 26 26 26 26
Omsättningstillgångar 2 152 2 077 1 921 1 941 1 748 1 644 1 968 1 536 1 467 1 110
Tillgångar 2 479 2 602 2 499 2 118 2 124 1 968 1 993 1 561 1 493 1 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 665 1 697 1 619 1 352 1 289 1 117 1 022 910 776 574
Obeskattade reserver 698 748 754 709 731 705 643 533 421 283
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 117 157 126 57 103 146 328 118 295 278
Skulder och eget kapital 2 479 2 602 2 499 2 118 2 124 1 968 1 993 1 561 1 493 1 135
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 439 324 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 169 127 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 230 160 155 150 140 135 120 120 92 89
Omsättning 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 611 451 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -617 -454 -21 -9 -1 -6 -5 -9 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 18,75% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 12 300,00% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 49 933,33% -% -% -% -%
Soliditet 89,13% 87,64% 88,32% 88,50% 86,05% 83,16% 75,06% 82,88% 72,28% 68,53%
Kassalikviditet 1 839,32% 1 322,93% 1 524,60% 3 405,26% 1 697,09% 1 126,03% 600,00% 1 301,69% 497,29% 399,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...