Visa allt om Grödinge Trädgårds Aktiebolag
Visa allt om Grödinge Trädgårds Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -4 -4 -4 -5 -2 -2 -5 -4 -5
Resultat efter finansnetto -4 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -3 -3 -4
Årets resultat -4 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -4 -3 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 39 39 39 42 47 51 55 59 64 67
Tillgångar 39 39 39 42 47 51 55 59 64 67
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 29 32 37 41 45 47 50 54 57
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 10 6 6 6 6 8 10 10 10
Skulder och eget kapital 39 39 39 42 47 51 55 59 64 67
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 -4 -4 -5 -2 -2 -5 -4 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 61,54% 74,36% 82,05% 88,10% 87,23% 88,24% 85,45% 84,75% 84,38% 85,07%
Kassalikviditet 278,57% 390,00% 650,00% 700,00% 783,33% 850,00% 687,50% 590,00% 640,00% 670,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...