Visa allt om Pro et Contra Aktiebolag
Visa allt om Pro et Contra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 97 93 589 642 3 223 1 369
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -18 -25 -44 -169 -443 -333 -157 1 540 508
Resultat efter finansnetto -1 -18 96 -44 -226 -248 -362 68 1 537 508
Årets resultat -1 -18 74 -44 -226 -30 1 16 800 232
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 372 372 372 372 388 483 463 1 291 174 65
Omsättningstillgångar 128 130 153 56 104 328 760 1 411 3 302 1 236
Tillgångar 500 503 526 429 492 811 1 223 2 702 3 476 1 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 167 185 146 190 416 447 646 1 130 330
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 218 588 552 151
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 333 335 340 283 302 394 558 1 468 1 794 819
Skulder och eget kapital 500 503 526 429 492 811 1 223 2 702 3 476 1 300
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 80 240 480 320 715 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 17 30 56 114 194 162 531 340
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 500 0
Omsättning 0 0 0 0 97 93 589 642 3 223 1 369
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 97 93 589 642 3 223 1 369
Personalkostnader per anställd (tkr) - 15 19 4 149 364 692 525 1 256 681
Rörelseresultat, EBITDA -1 -18 -25 -28 -162 -428 -317 -144 1 549 512
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 4,30% -84,21% -8,26% -80,08% 135,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -34,35% -30,58% -27,06% 3,15% 44,22% 39,08%
Vinstmarginal -% -% -% -% -174,23% -266,67% -56,20% 13,24% 47,69% 37,11%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -204,12% -70,97% 34,30% -8,88% 46,79% 30,46%
Soliditet 33,40% 33,20% 35,17% 34,03% 38,62% 51,29% 49,69% 39,58% 43,94% 33,75%
Kassalikviditet 38,44% 38,81% 45,00% 19,79% 34,44% 83,25% 136,20% 96,12% 184,06% 150,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...