Visa allt om LATRONIC Aktiebolag
Visa allt om LATRONIC Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 25 50 50 0 249 304 827 248 134
Övrig omsättning 20 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -69 -51 -29 -71 -165 -56 21 391 8 -96
Resultat efter finansnetto -48 -61 -30 -14 -152 -68 64 429 -82 -108
Årets resultat -48 -61 -30 -14 -126 -70 38 376 -82 -108
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 11 26 41 56 71
Omsättningstillgångar 189 519 662 685 713 893 1 038 982 229 303
Tillgångar 189 519 662 685 713 904 1 064 1 023 285 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 225 287 317 331 457 527 540 164 246
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 26 26 11 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 293 376 368 382 421 511 472 121 128
Skulder och eget kapital 189 519 662 685 713 904 1 064 1 023 285 374
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 100 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 100 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 13 14 0 0 0 14 46 16 14
Utdelning till aktieägare 55 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 20 25 50 50 0 249 304 827 248 134
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 25 50 50 - 249 304 827 248 134
Personalkostnader per anställd (tkr) 18 17 16 20 26 77 37 180 41 22
Rörelseresultat, EBITDA -69 -51 -29 -71 -154 -41 36 406 23 -92
Nettoomsättningförändring -100,00% -50,00% 0,00% -% -100,00% -18,09% -63,24% 233,47% 85,07% -%
Du Pont-modellen -% -5,97% -1,66% -2,04% -% -2,65% 6,02% 41,84% 3,86% -25,67%
Vinstmarginal -% -124,00% -22,00% -28,00% -% -9,64% 21,05% 51,75% 4,44% -71,64%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 904,00% 572,00% 634,00% -% 189,56% 173,36% 61,67% 43,55% 130,60%
Soliditet 94,18% 43,35% 43,35% 46,28% 46,42% 52,67% 51,33% 53,58% 57,54% 65,78%
Kassalikviditet 1 718,18% 177,13% 176,06% 186,14% 186,65% 212,11% 203,13% 208,05% 189,26% 236,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...