Visa allt om Automatikmontage in Sweden Aktiebolag
Visa allt om Automatikmontage in Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 332 326 3 135 268 83 286 265 237 321
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 14 -63 -102 97 -171 -65 -22 -134 83
Resultat efter finansnetto -14 13 -66 -102 96 -173 -69 -38 -139 78
Årets resultat -14 13 -65 -102 96 -173 -69 -38 -139 73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 176 263 351 359
Omsättningstillgångar 119 154 120 183 312 183 289 263 139 242
Tillgångar 119 154 120 183 312 182 465 526 490 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 64 52 97 199 103 151 220 258 496
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 90 69 87 113 79 313 306 232 105
Skulder och eget kapital 119 154 120 183 312 182 465 526 490 601
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 37 0 37 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 0 14 0 0 0 0 13 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 332 326 3 135 268 83 286 265 237 321
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 332 326 3 135 268 83 286 265 237 321
Personalkostnader per anställd (tkr) 24 49 - 61 5 - - 19 24 11
Rörelseresultat, EBITDA -13 14 -63 -102 97 -127 23 66 -46 83
Nettoomsättningförändring 1,84% 10 766,67% -97,78% -49,63% 222,89% -70,98% 7,92% 11,81% -26,17% -%
Du Pont-modellen -10,92% 9,09% -52,50% -55,74% 31,09% -93,96% -13,98% -3,99% -27,14% 13,98%
Vinstmarginal -3,92% 4,29% -2 100,00% -75,56% 36,19% -206,02% -22,73% -7,92% -56,12% 26,17%
Bruttovinstmarginal 30,42% 28,83% -1 066,67% 0,00% 69,40% -40,96% 100,00% 100,00% 78,48% 73,21%
Rörelsekapital/omsättning 15,06% 19,63% 1 700,00% 71,11% 74,25% 125,30% -8,39% -16,23% -39,24% 42,68%
Soliditet 42,02% 41,56% 43,33% 53,01% 63,78% 56,59% 32,47% 41,83% 52,65% 82,53%
Kassalikviditet 172,46% 171,11% 173,91% 210,34% 276,11% 181,01% 76,68% 69,93% 37,93% 161,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...