Visa allt om Brännkyrka Plåt & Takservice Aktiebolag
Visa allt om Brännkyrka Plåt & Takservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 22 769 1 769 2 651 2 904 2 444 2 798 3 966
Övrig omsättning - 11 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -36 -3 680 -145 225 252 98 367 216
Resultat efter finansnetto -14 -889 -5 680 -139 226 254 119 381 228
Årets resultat 31 -837 78 523 -139 276 133 56 171 228
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 600 1 500 1 500 750 21 66 113 162 104
Omsättningstillgångar 28 61 210 416 356 1 502 1 433 1 774 1 223 2 499
Tillgångar 628 661 1 710 1 916 1 106 1 524 1 499 1 887 1 384 2 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 615 584 1 421 1 344 821 1 087 931 918 951 869
Obeskattade reserver 0 54 110 216 216 216 375 311 279 159
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
Kortfristiga skulder 14 23 179 356 69 220 193 650 146 1 568
Skulder och eget kapital 628 661 1 710 1 916 1 106 1 524 1 499 1 887 1 384 2 603
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 440 535 561 474 0 26
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 52 0 0 0 503 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 202 205 273 252 190 1 308
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127 120 120 89 89
Omsättning 0 11 32 769 1 769 2 651 2 904 2 444 2 798 3 966
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 885 1 326 1 452 1 222 1 399 1 983
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 359 378 420 363 347 939
Rörelseresultat, EBITDA -12 -36 -3 680 -125 269 299 147 416 244
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -97,14% -56,53% -33,27% -8,71% 18,82% -12,65% -29,45% -%
Du Pont-modellen -% -% -0,18% 35,59% -12,48% 14,83% 16,94% 6,41% 27,67% 8,84%
Vinstmarginal -% -% -13,64% 88,69% -7,80% 8,53% 8,75% 4,95% 13,69% 5,80%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 97,79% 89,77% 88,91% 84,99% 83,67% 80,70% 86,81%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 140,91% 7,80% 16,22% 48,36% 42,70% 45,99% 38,49% 23,47%
Soliditet 97,93% 94,72% 88,12% 78,45% 88,62% 81,77% 80,55% 60,52% 83,23% 37,78%
Kassalikviditet 200,00% 265,22% 117,32% 116,85% 515,94% 682,73% 742,49% 272,92% 837,67% 159,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...