Visa allt om Bazar Outlet Tanum AB
Visa allt om Bazar Outlet Tanum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 22 848 4 776 0 0 0 0 0 875 0 1 486
Övrig omsättning - - - - - 7 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 010 -43 -19 -23 -25 -48 -81 -226 -148 -75
Resultat efter finansnetto -1 010 -50 -19 -23 -24 -48 -82 -229 -224 -186
Årets resultat -6 193 91 -23 -24 -48 58 -229 -224 -186
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 194 2 614 0 10 19 29 38 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 440 1 727 175 96 104 109 721 311 913 1 022
Tillgångar 4 635 4 340 175 106 123 138 759 311 913 1 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 331 336 143 52 75 100 673 222 51 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 26 2 176
Kortfristiga skulder 4 305 4 004 32 54 47 38 86 63 860 744
Skulder och eget kapital 4 635 4 340 175 106 123 138 759 311 913 1 022
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 749 1 902 0 0 0 - 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 210 562 0 0 0 - 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 525 0 0 0
Omsättning 22 848 4 776 0 0 0 7 0 876 0 1 486
Nyckeltal
Antal anställda 12 8 - - - - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 904 597 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 220 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -920 -28 -9 -13 -15 -38 -71 -226 -148 -75
Nettoomsättningförändring 378,39% -% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -21,77% -0,99% -% -% -% -% -% -72,35% -% -7,34%
Vinstmarginal -4,42% -0,90% -% -% -% -% -% -25,71% -% -5,05%
Bruttovinstmarginal 39,90% 42,32% -% -% -% -% -% -6,06% -% 1,08%
Rörelsekapital/omsättning -3,79% -47,68% -% -% -% -% -% 28,34% -% 18,71%
Soliditet 7,14% 7,74% 81,71% 49,06% 60,98% 72,46% 88,67% 71,38% 5,59% 9,98%
Kassalikviditet 79,91% 43,13% 546,88% 177,78% 221,28% 286,84% 838,37% 493,65% 2,33% 7,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...