Visa allt om Curina Aktiebolag
Visa allt om Curina Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 313 3 232 3 948 3 978 4 674 4 127 4 010
Övrig omsättning - - 40 2 049 224 341 1 6 6 14
Rörelseresultat (EBIT) -14 -21 26 1 377 617 832 236 970 495 425
Resultat efter finansnetto -14 -11 52 1 386 558 832 235 992 505 427
Årets resultat 47 193 151 863 303 471 143 537 282 244
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 24 24 24 164 1 107 1 130 119 132 218
Omsättningstillgångar 2 090 2 279 2 542 2 874 2 026 1 079 955 2 285 1 890 1 418
Tillgångar 2 114 2 303 2 566 2 898 2 190 2 186 2 085 2 404 2 022 1 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 218 1 327 1 293 1 369 846 943 872 1 130 1 143 950
Obeskattade reserver 776 852 1 117 1 263 1 054 922 741 709 475 375
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 124 156 266 290 322 472 566 404 311
Skulder och eget kapital 2 114 2 303 2 566 2 898 2 190 2 186 2 085 2 404 2 022 1 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 380 385 386 407 1 537 407
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 847 923 1 131 1 155 1 183 0 546
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 238 384 483 662 640 726 463
Utdelning till aktieägare 156 156 160 227 340 400 400 400 550 89
Omsättning 0 0 40 3 362 3 456 4 289 3 979 4 680 4 133 4 024
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 2 5 5 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 313 1 616 790 796 935 825 1 337
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 1 114 880 408 465 460 460 503
Rörelseresultat, EBITDA -14 -21 26 1 407 661 879 285 1 000 589 537
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -59,38% -18,14% -0,75% -14,89% 13,25% 2,92% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 47,83% 28,22% 38,06% 11,32% 41,26% 24,98% 26,10%
Vinstmarginal -% -% -% 105,56% 19,12% 21,07% 5,93% 21,22% 12,24% 10,65%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 97,59% 97,97% 97,46% 97,77% 97,77% 97,81%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 198,63% 53,71% 19,17% 12,14% 36,78% 36,01% 27,61%
Soliditet 86,25% 86,48% 84,34% 79,36% 74,10% 74,22% 68,02% 68,24% 73,44% 74,57%
Kassalikviditet 1 741,67% 1 837,90% 1 629,49% 1 080,45% 698,62% 335,09% 202,33% 403,71% 467,82% 455,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...