Visa allt om Q-Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 644 334 362 1 407 4 847 5 029 4 394 7 449 7 707 6 956
Övrig omsättning 55 - - 100 2 040 - - - 65 9
Rörelseresultat (EBIT) -46 -486 -78 -338 1 122 -113 -262 -382 91 16
Resultat efter finansnetto -49 -493 -88 -342 1 109 -4 -15 -543 -23 -87
Årets resultat -49 -493 -88 8 1 109 -4 -15 -93 -23 -87
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 291 833 1 395 2 024 1 748 887 1 144 1 606 2 138 2 016
Omsättningstillgångar 749 649 565 710 920 1 165 1 111 988 920 854
Tillgångar 1 040 1 483 1 960 2 734 2 668 2 053 2 255 2 593 3 058 2 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 123 106 195 1 196 86 91 106 199 222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 930 1 204 1 529 1 689 0 40 120 250 420 297
Kortfristiga skulder 36 156 324 850 1 472 1 926 2 044 2 238 2 440 2 352
Skulder och eget kapital 1 040 1 483 1 960 2 734 2 668 2 053 2 255 2 593 3 058 2 871
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 50 157 269 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 862 1 242 1 100 968 645 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 213 328 449 464 272 273
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 699 334 362 1 507 6 887 5 029 4 394 7 449 7 772 6 965
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 212 1 257 1 465 2 483 2 569 2 319
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 291 413 554 577 451 389
Rörelseresultat, EBITDA 171 -266 155 -93 1 229 258 108 263 992 705
Nettoomsättningförändring 92,81% -7,73% -74,27% -70,97% -3,62% 14,45% -41,01% -3,35% 10,80% -%
Du Pont-modellen -4,33% -32,77% -3,93% -12,11% 42,28% 2,48% 3,19% -14,50% 3,24% 0,63%
Vinstmarginal -6,99% -145,51% -21,27% -23,53% 23,27% 1,01% 1,64% -5,05% 1,28% 0,26%
Bruttovinstmarginal 73,45% 85,33% 80,66% 99,72% 95,17% 98,07% 99,50% 99,66% 99,62% 99,48%
Rörelsekapital/omsättning 110,71% 147,60% 66,57% -9,95% -11,39% -15,13% -21,23% -16,78% -19,72% -21,54%
Soliditet 7,12% 8,29% 5,41% 7,13% 44,83% 4,19% 4,04% 4,09% 6,51% 7,73%
Kassalikviditet 2 080,56% 416,03% 174,38% 83,53% 62,50% 60,49% 54,35% 44,15% 37,70% 36,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...