Visa allt om Stora Höga LK AB
Visa allt om Stora Höga LK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 679 1 389 2 120 2 295 3 497 4 009 427 0 5 450 7 738
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 502 89 313 -492 -1 102 -1 100 14 -16 -91 598
Resultat efter finansnetto 470 47 242 -585 -1 208 -1 174 1 0 -99 576
Årets resultat 470 47 242 -585 -1 208 -1 0 0 -5 410
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 521 982 1 481 1 980 2 305 2 218 27 39 57
Omsättningstillgångar 1 660 1 176 920 822 1 048 2 541 1 303 93 1 296 1 804
Tillgångar 1 834 1 697 1 902 2 303 3 028 4 846 3 521 121 1 335 1 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 038 568 763 521 520 520 521 120 1 038 1 043
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 483 507 783 1 058 1 353 1 652 1 553 0 0 496
Kortfristiga skulder 313 622 356 724 1 154 2 673 1 447 0 297 228
Skulder och eget kapital 1 834 1 697 1 902 2 303 3 028 4 846 3 521 121 1 335 1 861
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 358 639 929 1 047 0 0 62 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 93 142 220 285 0 0 36 69
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0
Omsättning 1 679 1 389 2 120 2 295 3 497 4 009 427 0 5 450 7 738
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 3 3 4 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 2 120 765 1 166 1 002 - - 5 450 7 738
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 462 265 390 332 - - 101 347
Rörelseresultat, EBITDA 850 550 812 7 -777 -949 52 -4 -78 614
Nettoomsättningförändring 20,88% -34,48% -7,63% -34,37% -12,77% 838,88% -% -% -29,57% -%
Du Pont-modellen 27,37% 5,24% 16,46% -21,36% -36,39% -22,70% 0,43% -% -5,02% 32,89%
Vinstmarginal 29,90% 6,41% 14,76% -21,44% -31,51% -27,44% 3,51% -% -1,23% 7,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,57% 48,57% 44,26% -% 4,94% 13,35%
Rörelsekapital/omsättning 80,23% 39,88% 26,60% 4,27% -3,03% -3,29% -33,72% -% 18,33% 20,37%
Soliditet 56,60% 33,47% 40,12% 22,62% 17,17% 10,73% 14,80% 99,17% 77,75% 59,72%
Kassalikviditet 530,35% 189,07% 258,43% 113,54% 30,16% 17,92% 37,39% -% 436,36% 85,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...