Visa allt om Helicon Investment AB
Visa allt om Helicon Investment AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -35 -47 -41 -50 -63 -72 -88 -97 -83
Resultat efter finansnetto 34 610 294 145 65 307 1 116 -923 117 76
Årets resultat 26 602 190 90 297 308 1 142 -1 001 59 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 324 3 851 4 085 2 734 4 139 3 910 3 095 4 198 4 683
Omsättningstillgångar 429 3 786 279 167 2 105 1 131 1 369 1 174 1 225 732
Tillgångar 429 4 110 4 130 4 253 4 839 5 270 5 279 4 268 5 423 5 415
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 3 788 3 786 3 896 3 956 4 159 4 351 3 330 4 423 4 453
Obeskattade reserver 0 0 160 110 89 429 529 593 553 523
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 321 184 247 794 682 398 346 448 440
Skulder och eget kapital 429 4 110 4 130 4 253 4 839 5 270 5 279 4 268 5 423 5 415
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 250 0 0 507 0
Utdelning till aktieägare 0 3 668 300 300 0 500 500 120 92 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -35 -47 -41 -50 -63 -72 -88 -97 -83
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 34,03% 92,17% 94,69% 93,51% 83,11% 84,92% 89,81% 88,03% 88,90% 89,19%
Kassalikviditet 151,59% 1 179,44% 151,63% 67,61% 265,11% 165,84% 343,97% 339,31% 273,44% 166,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...