Visa allt om Netcare Aktiebolag
Visa allt om Netcare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 659 2 121 3 035 5 481 5 893 9 755 13 895 14 004 9 233 3 476
Övrig omsättning - 49 165 - - 9 - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 203 -73 -383 -765 -562 -460 1 614 2 016 1 339 -584
Resultat efter finansnetto 153 -128 -431 -799 -613 -534 1 564 1 914 1 251 -647
Årets resultat 153 -128 -431 -799 -219 3 838 1 032 1 121 -647
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 48 76 97 127 186 139 149 147 224
Omsättningstillgångar 711 695 845 1 226 1 893 2 869 4 596 3 037 1 219 290
Tillgångar 744 743 920 1 322 2 020 3 055 4 735 3 185 1 366 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 64 193 623 1 422 1 768 2 365 1 647 703 -417
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 394 943 549 70 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 312 279 295 0 0 0 0 0 0 92
Kortfristiga skulder 215 399 433 699 598 892 1 427 989 592 840
Skulder och eget kapital 744 743 920 1 322 2 020 3 055 4 735 3 185 1 366 514
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 360 300 380 327 85 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 303 401 992 1 667 1 313 1 565 1 315 1 226 883 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 112 301 671 732 842 468 496 363 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127 600 120 89 0
Omsättning 1 659 2 170 3 200 5 481 5 893 9 764 13 895 14 004 9 233 3 482
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 4 8 9 10 8 8 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 659 1 061 759 685 655 976 1 737 1 751 2 308 869
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 255 325 290 271 275 283 264 338 247
Rörelseresultat, EBITDA 217 -45 -351 -724 -504 -402 1 708 2 097 1 432 -482
Nettoomsättningförändring -21,78% -30,12% -44,63% -6,99% -39,59% -29,79% -0,78% 51,67% 165,62% -%
Du Pont-modellen 27,42% -9,42% -40,65% -56,81% -27,57% -14,57% 35,27% 63,33% 98,02% -113,62%
Vinstmarginal 12,30% -3,30% -12,32% -13,70% -9,45% -4,56% 12,02% 14,40% 14,50% -16,80%
Bruttovinstmarginal 47,56% 46,25% 49,26% 47,86% 51,35% 36,73% 36,47% 36,30% 38,13% 30,24%
Rörelsekapital/omsättning 29,90% 13,96% 13,57% 9,62% 21,98% 20,27% 22,81% 14,62% 6,79% -15,82%
Soliditet 29,30% 8,61% 20,98% 47,13% 70,40% 67,38% 64,29% 64,12% 55,15% -81,13%
Kassalikviditet 104,19% 56,39% 85,22% 95,57% 232,78% 257,96% 296,08% 239,53% 137,16% 17,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...