Visa allt om VeteranResurs i Dalarna AB
Visa allt om VeteranResurs i Dalarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 189 744 221 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 2 65 -
Rörelseresultat (EBIT) 27 -7 50 0 0 0 0 2 65 -3
Resultat efter finansnetto 10 -29 39 0 0 13 -1 2 63 -5
Årets resultat 10 -29 33 0 0 13 -1 2 63 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 125 137 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 445 166 140 0 0 0 7 7 11 12
Tillgångar 569 291 277 0 0 0 7 7 11 12
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 4 33 0 0 0 -14 -13 -15 -78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 161 90 112 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 394 196 132 0 0 0 20 20 26 90
Skulder och eget kapital 569 291 277 0 0 0 7 7 11 12
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 383 271 54 0 0 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 59 38 7 0 0 0 - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 189 744 221 0 0 0 0 2 65 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 595 372 111 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 240 159 35 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 42 5 55 0 0 0 0 2 65 -3
Nettoomsättningförändring 59,81% 236,65% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 4,92% -2,41% 18,05% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 2,35% -0,94% 22,62% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 65,52% 59,95% 88,69% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,29% -4,03% 3,62% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 2,46% 1,37% 11,91% -% -% -% -200,00% -185,71% -136,36% -650,00%
Kassalikviditet 112,18% 84,69% 106,06% -% -% -% 35,00% 35,00% 42,31% 13,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...