Visa allt om Nils Simonssons Bygg- & Golv Aktiebolag
Visa allt om Nils Simonssons Bygg- & Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 49 97 26 655 351 715 1 560 1 033 1 375 1 341
Övrig omsättning 1 - 18 18 35 37 19 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 -44 -45 20 78 33 58 -42 55 29
Resultat efter finansnetto -35 -44 -45 23 82 34 58 -39 50 29
Årets resultat -35 -15 -33 20 32 21 53 -40 42 29
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 41 71 102 132 22 0 3 10 16
Omsättningstillgångar 198 226 232 386 423 461 446 397 471 404
Tillgångar 198 267 303 488 555 483 446 400 481 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 139 154 187 216 184 172 119 199 157
Obeskattade reserver 0 0 28 40 44 6 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 119 118 235 173 155 134 151 99 88
Kortfristiga skulder 12 9 3 26 123 139 139 130 183 176
Skulder och eget kapital 198 267 303 488 555 483 446 400 481 420
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 20 47 189 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 25 20 5 314 350 365 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 3 3 1 111 120 171 239
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 50 97 44 673 386 752 1 579 1 033 1 375 1 341
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 97 26 655 351 715 780 517 688 671
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 28 23 7 223 260 363 420
Rörelseresultat, EBITDA -26 -14 -15 50 98 35 61 -36 61 33
Nettoomsättningförändring -49,48% 273,08% -96,03% 86,61% -50,91% -54,17% 51,02% -24,87% 2,54% -%
Du Pont-modellen -17,68% -16,10% -14,85% 4,51% 14,77% 7,04% 13,23% -9,75% 11,64% 7,14%
Vinstmarginal -71,43% -44,33% -173,08% 3,36% 23,36% 4,76% 3,78% -3,78% 4,07% 2,24%
Bruttovinstmarginal -8,16% 20,62% 11,54% 21,83% 56,41% 25,31% 44,62% 68,83% 85,02% 83,67%
Rörelsekapital/omsättning 379,59% 223,71% 880,77% 54,96% 85,47% 45,03% 19,68% 25,85% 20,95% 17,00%
Soliditet 52,53% 52,06% 58,03% 44,36% 44,76% 39,01% 38,57% 29,75% 41,37% 37,38%
Kassalikviditet 1 650,00% 2 411,11% 7 266,67% 1 484,62% 343,90% 331,65% 320,86% 305,38% 257,38% 229,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...