Visa allt om Fondberg & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 139 305 191 163 159 799 204 299 291 392 347 133 397 099 368 868 408 786 389 854
Övrig omsättning 8 730 10 967 12 239 11 265 12 736 17 596 12 483 10 539 8 904 4 242
Rörelseresultat (EBIT) 2 301 3 522 5 691 -4 800 732 12 245 -7 116 -12 378 14 366 3 073
Resultat efter finansnetto 16 607 1 351 7 283 14 110 -3 651 7 974 -8 705 -10 924 15 389 2 542
Årets resultat 16 607 1 131 6 757 14 110 -3 651 5 949 -1 686 116 9 243 3 965
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 515 20 484 21 216 21 735 42 387 42 102 40 741 1 243 732 839
Omsättningstillgångar 133 896 84 934 84 252 96 358 104 034 128 610 186 483 244 066 231 994 218 227
Tillgångar 134 411 105 418 105 468 118 093 146 421 170 712 227 224 245 309 232 726 219 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 288 38 681 40 330 45 047 30 937 34 588 34 313 35 999 49 269 35 667
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 7 032 19 701 17 716
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 000 8 000 14 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 99 123 66 737 65 138 73 046 113 484 128 124 178 911 202 278 163 756 165 683
Skulder och eget kapital 134 411 105 418 105 468 118 093 146 421 170 712 227 224 245 309 232 726 219 065
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 1 430 1 670 1 250 1 390 1 223 1 200 3 000 2 940 1 691
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 6 159 8 749 6 659 8 851 10 652 10 149 14 307 16 071 14 680 13 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 2 855 3 767 3 012 4 155 4 288 5 256 7 170 17 273 8 534 6 593
Utdelning till aktieägare 5 000 20 000 2 000 10 000 0 0 0 0 4 616 0
Omsättning 148 035 202 130 172 038 215 564 304 128 364 729 409 582 379 407 417 690 394 096
Nyckeltal
Antal anställda 14 16 17 18 21 22 30 35 32 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 950 11 948 9 400 11 350 13 876 15 779 13 237 10 539 12 775 12 183
Personalkostnader per anställd (tkr) 666 915 769 936 961 717 839 1 098 1 081 723
Rörelseresultat, EBITDA 2 620 4 271 6 321 -4 088 1 470 12 720 -6 700 -11 989 14 618 3 459
Nettoomsättningförändring -27,13% 19,63% -21,78% -29,89% -16,06% -12,58% 7,65% -9,77% 4,86% -%
Du Pont-modellen 14,15% 5,00% 9,93% 15,24% 1,14% 8,36% -1,47% -3,00% 7,79% 2,13%
Vinstmarginal 13,65% 2,76% 6,55% 8,81% 0,57% 4,11% -0,84% -1,99% 4,44% 1,20%
Bruttovinstmarginal 15,57% 18,73% 20,54% 15,76% 15,14% 14,27% 15,95% 36,96% 36,24% 36,76%
Rörelsekapital/omsättning 24,96% 9,52% 11,96% 11,41% -3,24% 0,14% 1,91% 11,33% 16,69% 13,48%
Soliditet 26,25% 36,69% 38,24% 38,15% 21,13% 20,26% 15,10% 16,74% 27,27% 22,10%
Kassalikviditet 116,75% 92,27% 90,41% 96,01% 51,32% 51,35% 71,33% 87,11% 105,38% 91,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...