Visa allt om SAMTEK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 61 259 52 623 50 013 46 029 64 270 67 156 66 793 55 392 52 918 46 126
Övrig omsättning 185 102 552 190 281 114 699 121 979 461
Rörelseresultat (EBIT) -685 1 548 3 093 -1 723 -1 346 1 139 2 189 1 936 1 202 638
Resultat efter finansnetto -1 308 1 049 2 130 -2 707 -1 914 428 1 121 1 132 378 -68
Årets resultat 1 87 81 3 5 1 3 3 0 80
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 508 17 926 21 138 27 896 29 905 34 003 28 559 15 564 14 066 17 640
Omsättningstillgångar 8 769 6 578 8 753 6 286 9 685 11 709 17 654 13 959 10 991 10 732
Tillgångar 28 277 24 505 29 891 34 182 39 589 45 712 46 213 29 523 25 059 28 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 933 1 932 1 845 1 764 1 761 1 756 1 955 2 193 2 190 2 190
Obeskattade reserver 1 792 3 192 2 392 392 3 102 5 037 4 650 3 550 2 428 2 053
Avsättningar (tkr) 1 254 0 0 0 734 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 378 5 259 9 747 17 129 16 240 19 292 21 044 8 232 8 138 15 001
Kortfristiga skulder 12 921 14 122 15 907 14 898 17 752 19 628 18 565 15 548 12 301 9 128
Skulder och eget kapital 28 277 24 505 29 891 34 182 39 589 45 712 46 213 29 523 25 059 28 372
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 1 389 1 227 1 413 1 911 1 374 1 399 1 221 840 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 948 17 189 16 038 14 626 20 585 20 960 17 759 12 843 12 804 12 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 894 6 357 5 774 6 161 8 578 8 438 7 418 5 803 5 769 5 380
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 243 0 0
Omsättning 61 444 52 725 50 565 46 219 64 551 67 270 67 492 55 513 53 897 46 587
Nyckeltal
Antal anställda 57 49 49 50 61 66 58 43 42 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 075 1 074 1 021 921 1 054 1 018 1 152 1 288 1 260 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) 514 513 470 463 509 469 462 467 471 429
Rörelseresultat, EBITDA 7 169 8 108 9 668 4 713 6 111 8 742 7 500 5 914 5 060 4 836
Nettoomsättningförändring 16,41% 5,22% 8,66% -28,38% -4,30% 0,54% 20,58% 4,68% 14,72% -%
Du Pont-modellen -2,42% 6,34% 10,36% -5,03% -3,39% 2,53% 4,76% 6,58% 4,83% 2,29%
Vinstmarginal -1,12% 2,95% 6,19% -3,74% -2,09% 1,72% 3,29% 3,51% 2,29% 1,41%
Bruttovinstmarginal 91,28% 91,93% 92,95% 91,62% 86,34% 86,26% 77,39% 73,05% 75,82% 72,92%
Rörelsekapital/omsättning -6,78% -14,34% -14,30% -18,71% -12,55% -11,79% -1,36% -2,87% -2,48% 3,48%
Soliditet 11,78% 18,04% 12,07% 6,01% 10,22% 11,96% 11,48% 16,09% 15,72% 12,93%
Kassalikviditet 64,92% 43,86% 54,01% 40,07% 52,72% 58,30% 93,68% 88,53% 89,35% 117,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...