Visa allt om Brunells Gård AB
Visa allt om Brunells Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 830 6 013 6 558 6 117 5 632 5 814 5 282 4 588 4 052 1 905
Övrig omsättning 694 427 482 522 509 741 973 671 418 350
Rörelseresultat (EBIT) 56 144 154 316 517 545 860 -245 229 -223
Resultat efter finansnetto -22 70 135 199 337 408 726 -522 0 -287
Årets resultat 93 63 86 57 385 58 726 -522 17 -152
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 242 2 679 2 700 2 549 2 754 2 441 2 613 2 000 2 270 2 212
Omsättningstillgångar 1 721 2 068 2 186 2 336 2 528 1 883 1 606 1 507 1 921 1 201
Tillgångar 4 963 4 746 4 887 4 885 5 282 4 324 4 219 3 507 4 192 3 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 214 1 121 1 059 972 915 530 472 -254 268 250
Obeskattade reserver 312 479 475 427 287 350 0 0 0 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 245 1 725 2 182 2 129 2 377 2 293 2 674 3 239 3 490 2 775
Kortfristiga skulder 1 192 1 421 1 172 1 356 1 703 1 150 1 073 521 434 371
Skulder och eget kapital 4 963 4 746 4 887 4 885 5 282 4 324 4 219 3 507 4 192 3 413
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 146 103 135 217 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 875 853 905 849 804 605 524 317 287 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 339 326 354 342 253 214 203 184 190 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 524 6 440 7 040 6 639 6 141 6 555 6 255 5 259 4 470 2 255
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 458 1 503 1 640 1 529 1 408 1 454 1 321 1 529 1 351 635
Personalkostnader per anställd (tkr) 305 308 316 300 264 246 230 262 255 199
Rörelseresultat, EBITDA 185 274 283 461 517 971 1 277 168 651 91
Nettoomsättningförändring -3,04% -8,31% 7,21% 8,61% -3,13% 10,07% 15,13% 13,23% 112,70% -%
Du Pont-modellen 3,08% 4,91% 6,59% 8,37% 11,11% 13,83% 22,71% -6,30% 5,61% -5,98%
Vinstmarginal 2,62% 3,87% 4,91% 6,69% 10,42% 10,29% 18,14% -4,82% 5,80% -10,71%
Bruttovinstmarginal 43,86% 47,61% 48,41% 45,64% 53,68% 51,69% 53,73% 40,78% 55,01% 55,17%
Rörelsekapital/omsättning 9,07% 10,76% 15,46% 16,02% 14,65% 12,61% 10,09% 21,49% 36,70% 43,57%
Soliditet 29,36% 31,49% 29,25% 26,34% 21,33% 18,22% 11,19% -7,24% 6,39% 7,68%
Kassalikviditet 56,88% 58,41% 80,29% 66,96% 69,64% 65,30% 54,33% 108,64% 232,03% 173,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...