Visa allt om MTT Sweden AB
Visa allt om MTT Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 11 393 2 203 1 667 757 1 220 818 886 1 115 821 1 227
Övrig omsättning - - - - 147 172 156 109 33 316
Rörelseresultat (EBIT) 374 40 33 14 35 38 17 35 -28 534
Resultat efter finansnetto 366 29 1 -19 0 16 -4 19 -38 501
Årets resultat 348 29 1 -19 0 16 -4 19 -38 501
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 11 19 28 36 0 2
Omsättningstillgångar 1 671 642 594 275 396 699 446 482 597 665
Tillgångar 1 671 642 594 277 407 718 474 518 597 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 447 99 70 69 88 88 73 76 57 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 532 264 179 63 174 484 227 289 433 462
Kortfristiga skulder 691 279 345 145 145 145 175 152 107 111
Skulder och eget kapital 1 671 642 594 277 407 718 474 518 597 667
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 80 0 33 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 761 462 402 543 639 614 590 410 564 584
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 249 127 82 126 154 155 175 129 151 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 393 2 203 1 667 757 1 367 990 1 042 1 224 854 1 543
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 798 1 102 834 252 407 273 222 372 205 307
Personalkostnader per anställd (tkr) 339 295 244 224 265 258 212 182 191 201
Rörelseresultat, EBITDA 374 40 33 22 43 46 25 41 -26 536
Nettoomsättningförändring 417,16% 32,15% 120,21% -37,95% 49,14% -7,67% -20,54% 35,81% -33,09% -%
Du Pont-modellen 22,38% 6,23% 5,56% 5,05% 8,60% 5,29% 3,59% 6,76% -4,69% 80,06%
Vinstmarginal 3,28% 1,82% 1,98% 1,85% 2,87% 4,65% 1,92% 3,14% -3,41% 43,52%
Bruttovinstmarginal 14,88% 30,05% 32,15% 93,39% 57,79% 96,82% 95,15% 53,54% 88,43% 91,12%
Rörelsekapital/omsättning 8,60% 16,48% 14,94% 17,17% 20,57% 67,73% 30,59% 29,60% 59,68% 45,15%
Soliditet 26,75% 15,42% 11,78% 24,91% 21,62% 12,26% 15,40% 14,67% 9,55% 14,24%
Kassalikviditet 209,84% 145,16% 103,48% 44,83% 262,07% 204,14% 238,86% 284,87% 557,94% 599,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...