Visa allt om MTT Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 203 1 667 757 1 220 818 886 1 115 821 1 227 895
Övrig omsättning - - - 147 172 156 109 33 316 2
Rörelseresultat (EBIT) 40 33 14 35 38 17 35 -28 534 -433
Resultat efter finansnetto 29 1 -19 0 16 -4 19 -38 501 -480
Årets resultat 29 1 -19 0 16 -4 19 -38 501 -480
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 11 19 28 36 0 2 258
Omsättningstillgångar 642 594 275 396 699 446 482 597 665 445
Tillgångar 642 594 277 407 718 474 518 597 667 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 70 69 88 88 73 76 57 95 -406
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 264 179 63 174 484 227 289 433 462 893
Kortfristiga skulder 279 345 145 145 145 175 152 107 111 215
Skulder och eget kapital 642 594 277 407 718 474 518 597 667 703
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 80 0 33 30 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 462 402 543 639 614 590 410 564 584 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 127 82 126 154 155 175 129 151 177 234
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 203 1 667 757 1 367 990 1 042 1 224 854 1 543 897
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 102 834 252 407 273 222 372 205 307 224
Personalkostnader per anställd (tkr) 295 244 224 265 258 212 182 191 201 253
Rörelseresultat, EBITDA 40 33 22 43 46 25 41 -26 536 -415
Nettoomsättningförändring 32,15% 120,21% -37,95% 49,14% -7,67% -20,54% 35,81% -33,09% 37,09% -%
Du Pont-modellen 6,23% 5,56% 5,05% 8,60% 5,29% 3,59% 6,76% -4,69% 80,06% -61,59%
Vinstmarginal 1,82% 1,98% 1,85% 2,87% 4,65% 1,92% 3,14% -3,41% 43,52% -48,38%
Bruttovinstmarginal 30,05% 32,15% 93,39% 57,79% 96,82% 95,15% 53,54% 88,43% 91,12% 81,68%
Rörelsekapital/omsättning 16,48% 14,94% 17,17% 20,57% 67,73% 30,59% 29,60% 59,68% 45,15% 25,70%
Soliditet 15,42% 11,78% 24,91% 21,62% 12,26% 15,40% 14,67% 9,55% 14,24% -57,75%
Kassalikviditet 145,16% 103,48% 44,83% 262,07% 204,14% 238,86% 284,87% 557,94% 599,10% 206,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...