Visa allt om MOK Åkeri Aktiebolag
Visa allt om MOK Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 13 23 5 47 13 161 1 079 1 360 939
Övrig omsättning 42 - - 55 125 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -76 -87 -44 21 -161 -261 564 612 427
Resultat efter finansnetto 65 118 -10 -89 -153 -189 -9 642 611 416
Årets resultat 65 118 -10 -89 -158 -48 7 472 443 236
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 103 126 143 71 348 1 000 1 118 1 226 857
Omsättningstillgångar 948 775 1 024 1 018 1 177 1 069 731 991 805 714
Tillgångar 948 878 1 150 1 161 1 249 1 418 1 731 2 110 2 031 1 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 931 866 748 759 847 1 135 1 447 1 570 1 197 843
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 141 161 176 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 387 385 385 250 0 0 73 108
Kortfristiga skulder 17 11 15 17 16 32 143 379 584 436
Skulder och eget kapital 948 878 1 150 1 161 1 249 1 418 1 731 2 110 2 031 1 571
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 61 20 153 106
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 3 2 0 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 12 16 13 15 16 34 14 45 32
Utdelning till aktieägare 811 0 0 0 0 130 263 130 100 89
Omsättning 54 13 23 60 172 13 161 1 079 1 360 939
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 13 23 5 47 13 161 1 079 1 360 939
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 9 19 13 15 17 101 51 199 140
Rörelseresultat, EBITDA -12 -53 -70 -15 48 -134 -129 694 737 474
Nettoomsättningförändring -7,69% -43,48% 360,00% -89,36% 261,54% -91,93% -85,08% -20,66% 44,83% -%
Du Pont-modellen 6,86% 13,44% -0,87% -3,62% 2,00% -11,35% -0,35% 30,85% 30,63% 27,18%
Vinstmarginal 541,67% 907,69% -43,48% -840,00% 53,19% -1 238,46% -3,73% 60,33% 45,74% 45,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7 758,33% 5 876,92% 4 386,96% 20 020,00% 2 470,21% 7 976,92% 365,22% 56,72% 16,25% 29,61%
Soliditet 98,21% 98,63% 65,04% 65,37% 67,81% 80,04% 89,60% 79,90% 65,18% 62,05%
Kassalikviditet 5 576,47% 7 045,45% 6 826,67% 5 988,24% 7 356,25% 3 340,62% 511,19% 261,48% 137,84% 163,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...