Visa allt om Ingenjörsfirma Ros Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirma Ros Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 825 16 828 14 644 10 797 14 379 14 486 19 859 7 654 5 327 14 589
Övrig omsättning 2 - - - 165 19 - - 374 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 821 6 100 -749 1 965 872 3 469 -161 -934 -163
Resultat efter finansnetto -1 850 -30 61 -757 1 895 828 3 441 -182 -966 -198
Årets resultat -1 555 6 58 1 1 008 605 2 431 -182 -966 -136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 135 254 405 565 464 603 330 298 231
Omsättningstillgångar 1 734 4 181 6 800 4 168 6 987 4 639 5 110 2 648 2 979 2 744
Tillgångar 1 869 4 317 7 054 4 573 7 552 5 103 5 714 2 978 3 277 2 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 905 2 960 3 054 3 371 3 570 3 030 2 925 494 676 1 642
Obeskattade reserver 0 295 334 352 1 116 596 596 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 965 1 062 3 666 850 2 866 1 477 2 193 2 484 2 602 1 334
Skulder och eget kapital 1 869 4 317 7 054 4 573 7 552 5 103 5 714 2 978 3 277 2 976
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 222 2 697 2 410 2 269 2 266 2 462 2 448 2 201 2 285 2 214
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 937 1 077 877 851 835 955 925 867 841 793
Utdelning till aktieägare 0 500 100 375 200 100 20 0 0 0
Omsättning 4 827 16 828 14 644 10 797 14 544 14 505 19 859 7 654 5 701 14 589
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 7 7 8 8 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 689 2 104 1 831 1 542 2 054 1 811 2 482 1 093 666 1 824
Personalkostnader per anställd (tkr) 483 509 427 472 477 458 446 460 388 392
Rörelseresultat, EBITDA -1 734 125 273 -550 2 159 1 049 3 611 -68 -800 -53
Nettoomsättningförändring -71,33% 14,91% 35,63% -24,91% -0,74% -27,06% 159,46% 43,68% -63,49% -%
Du Pont-modellen -97,32% 0,23% 1,52% -15,02% 26,51% 17,32% 60,83% -4,90% -28,41% -5,44%
Vinstmarginal -37,70% 0,06% 0,73% -6,36% 13,92% 6,10% 17,50% -1,91% -17,48% -1,11%
Bruttovinstmarginal 57,39% 34,81% 43,42% 65,18% 30,73% 55,42% 54,82% 5,04% 28,72% 66,84%
Rörelsekapital/omsättning 15,94% 18,53% 21,40% 30,73% 28,66% 21,83% 14,69% 2,14% 7,08% 9,66%
Soliditet 48,42% 73,90% 46,99% 79,39% 58,16% 67,98% 58,88% 16,59% 20,63% 55,17%
Kassalikviditet 149,64% 362,71% 179,19% 304,35% 211,76% 275,90% 224,58% 97,34% 104,84% 183,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...