Visa allt om NC JOUR Aktiebolag
Visa allt om NC JOUR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 122 5 557 6 131 10 195 5 264 5 144 3 809 6 141 6 180 6 957
Övrig omsättning 82 291 374 360 312 150 434 202 267 323
Rörelseresultat (EBIT) 351 194 643 610 586 203 -191 432 180 -260
Resultat efter finansnetto 333 166 589 551 525 139 -262 349 281 -307
Årets resultat 222 122 362 294 198 135 -73 129 187 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 044 1 963 1 857 1 744 1 731 1 742 1 736 1 953 2 033 2 168
Omsättningstillgångar 2 576 2 052 2 599 2 462 1 889 1 787 1 381 1 572 2 112 1 883
Tillgångar 4 620 4 015 4 456 4 206 3 621 3 529 3 117 3 525 4 145 4 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 488 1 466 1 544 1 382 1 239 1 141 1 006 1 199 1 270 1 553
Obeskattade reserver 566 538 514 376 228 0 0 189 61 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 717 737 757 777 797 935 975 865 1 070 1 290
Kortfristiga skulder 1 849 1 274 1 641 1 671 1 357 1 453 1 136 1 271 1 744 1 189
Skulder och eget kapital 4 620 4 015 4 456 4 206 3 621 3 529 3 117 3 525 4 145 4 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 826 620 600 600 691 670
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 772 1 591 1 785 1 680 422 765 620 658 627 609
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 754 693 780 739 593 644 514 595 622 568
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 150 100 0 120 200 470
Omsättning 6 204 5 848 6 505 10 555 5 576 5 294 4 243 6 343 6 447 7 280
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 531 1 389 1 226 2 039 1 316 1 286 952 1 535 1 545 1 739
Personalkostnader per anställd (tkr) 673 579 532 509 511 528 463 524 560 465
Rörelseresultat, EBITDA 410 249 686 662 640 268 -86 629 407 -36
Nettoomsättningförändring 10,17% -9,36% -39,86% 93,67% 2,33% 35,05% -37,97% -0,63% -11,17% -%
Du Pont-modellen 8,16% 5,48% 14,52% 14,60% 16,43% 5,84% -6,06% 12,82% 9,19% -5,26%
Vinstmarginal 6,16% 3,96% 10,55% 6,02% 11,30% 4,00% -4,96% 7,36% 6,17% -3,06%
Bruttovinstmarginal 76,10% 65,43% 77,43% 55,15% 76,56% 76,36% 72,49% 73,52% 69,43% 48,94%
Rörelsekapital/omsättning 11,88% 14,00% 15,63% 7,76% 10,11% 6,49% 6,43% 4,90% 5,95% 9,98%
Soliditet 41,76% 46,96% 43,65% 39,45% 38,86% 32,33% 32,27% 37,87% 31,70% 38,67%
Kassalikviditet 105,84% 122,84% 147,04% 137,82% 128,22% 103,92% 95,86% 102,52% 102,35% 151,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...