Visa allt om Stall Kuskahus AB
Visa allt om Stall Kuskahus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 539 9 527 9 863 10 950 12 455 14 615 15 792 19 065 21 274 16 543
Övrig omsättning 30 41 75 40 46 81 33 27 9 20
Rörelseresultat (EBIT) 83 264 396 47 150 11 431 203 64 19
Resultat efter finansnetto 73 259 397 14 140 4 421 190 48 1
Årets resultat 44 138 213 10 104 3 310 147 48 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 112 88 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 809 1 554 1 812 1 360 1 064 1 171 1 371 1 105 911 795
Tillgångar 1 921 1 666 1 900 1 360 1 064 1 171 1 371 1 105 911 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 097 1 054 902 689 679 576 573 263 116 68
Obeskattade reserver 185 168 103 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 613 445 895 671 385 595 799 842 795 727
Skulder och eget kapital 1 921 1 666 1 900 1 360 1 064 1 171 1 371 1 105 911 795
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 180 180 180 85 60 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 392 388 668 261 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 128 116 178 68 57 52 61 27 18 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 569 9 568 9 938 10 990 12 501 14 696 15 825 19 092 21 283 16 563
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 180 4 764 4 932 5 475 12 455 14 615 15 792 19 065 21 274 16 543
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 252 423 165 237 232 241 112 78 76
Rörelseresultat, EBITDA 123 295 418 47 150 11 431 203 64 19
Nettoomsättningförändring 0,13% -3,41% -9,93% -12,08% -14,78% -7,45% -17,17% -10,38% 28,60% -%
Du Pont-modellen 4,32% 15,85% 21,00% 3,53% 14,29% 0,94% 31,95% 18,46% 7,03% 2,39%
Vinstmarginal 0,87% 2,77% 4,05% 0,44% 1,22% 0,08% 2,77% 1,07% 0,30% 0,11%
Bruttovinstmarginal 24,13% 24,41% 26,62% 6,60% 7,35% 4,60% 7,00% 1,73% 0,71% 0,55%
Rörelsekapital/omsättning 12,54% 11,64% 9,30% 6,29% 5,45% 3,94% 3,62% 1,38% 0,55% 0,41%
Soliditet 64,62% 71,13% 51,70% 50,66% 63,82% 49,19% 41,79% 23,80% 12,73% 8,55%
Kassalikviditet 221,04% 313,03% 151,17% 126,53% 211,17% 168,40% 119,52% 131,24% 114,59% 109,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...