Visa allt om Termino C 873 AB
Visa allt om Termino C 873 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 356 197 2 302 2 119 2 441 2 196 2 012 1 801 1 843 3 349
Övrig omsättning 4 - - - 236 - - 200 123 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 3 -419 -233 511 -102 83 110 7 188
Resultat efter finansnetto 2 2 -451 -286 443 -122 53 64 33 122
Årets resultat 12 1 34 5 35 0 1 52 33 101
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 654 2 090 851 1 242 1 633 855 1 770
Omsättningstillgångar 334 387 1 233 486 840 802 632 575 724 642
Tillgångar 334 387 1 233 2 140 2 930 1 653 1 874 2 208 1 579 2 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 282 281 247 341 306 307 306 254 251
Obeskattade reserver 0 15 15 512 809 415 539 487 475 475
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 885 1 171 364 517 975 457 788
Kortfristiga skulder 40 91 937 496 609 567 513 441 394 898
Skulder och eget kapital 334 387 1 233 2 140 2 930 1 653 1 874 2 208 1 579 2 411
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 464 305 240 216 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 189 - - - 0
Löner till övriga anställda - 96 636 347 332 35 36 6 39 259
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 32 449 349 288 264 266 204 210 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 0 30
Omsättning 360 197 2 302 2 119 2 677 2 196 2 012 2 001 1 966 3 349
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 197 2 302 2 119 2 441 2 196 2 012 1 801 1 843 1 675
Personalkostnader per anställd (tkr) - 142 1 051 665 578 816 603 476 480 419
Rörelseresultat, EBITDA 2 3 -416 203 926 289 474 405 241 621
Nettoomsättningförändring 80,71% -91,44% 8,64% -13,19% 11,16% 9,15% 11,72% -2,28% -44,97% -%
Du Pont-modellen 0,60% 0,78% -33,90% -10,84% 17,44% -6,17% 4,43% 4,98% 5,19% 7,80%
Vinstmarginal 0,56% 1,52% -18,16% -10,95% 20,93% -4,64% 4,13% 6,11% 4,45% 5,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,88%
Rörelsekapital/omsättning 82,58% 150,25% 12,86% -0,47% 9,46% 10,70% 5,91% 7,44% 17,91% -7,64%
Soliditet 87,72% 75,89% 23,74% 29,17% 31,99% 37,01% 37,58% 29,74% 37,75% 24,60%
Kassalikviditet 835,00% 425,27% 131,59% 97,98% 137,93% 141,45% 123,20% 130,39% 183,76% 71,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...