Visa allt om Aktiebolaget KronIngen
Visa allt om Aktiebolaget KronIngen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 344 469 637 525 1 238 582 628 495 651 770
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -186 9 -24 -164 364 -3 3 0 32 137
Resultat efter finansnetto -185 11 -24 -163 364 -2 1 -1 32 139
Årets resultat -185 -1 -24 -58 199 -2 0 20 24 75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 32 36 39 65 93 104 128
Omsättningstillgångar 274 468 511 612 973 360 350 276 340 390
Tillgångar 274 469 511 644 1 008 399 415 369 444 517
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 308 309 334 392 194 195 195 175 211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 105 10 10 10 40 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 161 202 310 512 195 209 164 229 265
Skulder och eget kapital 274 469 511 644 1 008 399 415 369 444 517
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 225 0 - - 318 300 275 325 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 275 0 400 339 410 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 119 100 139 118 149 128 134 125 128 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 344 469 637 525 1 238 582 628 495 651 770
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 344 469 637 525 1 238 582 628 495 651 770
Personalkostnader per anställd (tkr) 397 327 543 512 593 447 434 403 455 476
Rörelseresultat, EBITDA -186 9 -24 -160 367 24 30 27 56 161
Nettoomsättningförändring -26,65% -26,37% 21,33% -57,59% 112,71% -7,32% 26,87% -23,96% -15,45% -%
Du Pont-modellen -67,52% 2,35% -4,70% -25,31% 36,11% -0,75% 0,72% 0,27% 7,66% 26,69%
Vinstmarginal -53,78% 2,35% -3,77% -31,05% 29,40% -0,52% 0,48% 0,20% 5,22% 17,92%
Bruttovinstmarginal 99,71% 100,00% 100,00% 98,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,05% 65,46% 48,51% 57,52% 37,24% 28,35% 22,45% 22,63% 17,05% 16,23%
Soliditet 44,89% 65,67% 60,47% 51,86% 46,57% 50,47% 48,76% 54,80% 45,90% 46,66%
Kassalikviditet 182,67% 290,68% 252,97% 197,42% 190,04% 148,72% 150,72% 129,27% 148,47% 147,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...