Visa allt om Wilhelmsnäs Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Wilhelmsnäs Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 1 002 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -1 -23 0 1 002 -8 -9 -14 -16 -15
Resultat efter finansnetto 735 218 348 118 1 106 250 1 140 837 721 201
Årets resultat 990 208 247 89 616 27 608 326 236 19
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 944 12 829 12 613 12 246 11 932 16 642 17 468 13 479 11 238 8 821
Omsättningstillgångar 3 249 3 356 2 893 3 691 4 557 2 716 2 876 2 381 522
Tillgångar 16 193 16 185 15 506 15 937 16 489 19 359 20 344 13 480 11 619 9 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 823 3 833 3 625 3 377 3 288 2 563 2 536 1 928 1 602 1 366
Obeskattade reserver 270 311 311 311 311 150 250 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 099 12 041 11 531 12 219 12 889 12 636 16 190 10 466 7 853 6 206
Kortfristiga skulder 0 0 39 28 0 4 010 1 367 1 086 2 163 1 770
Skulder och eget kapital 16 193 16 185 15 506 15 937 16 489 19 359 20 344 13 480 11 619 9 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 002 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 -1 -23 0 1 002 -8 -9 -14 -16 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 31,09% 25,18% 24,94% 22,63% 21,33% 13,81% 13,37% 14,30% 13,79% 14,62%
Kassalikviditet -% -% 7 417,95% 13 182,14% -% 67,73% 210,39% 0,18% 17,61% 29,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...