Visa allt om A. Mohlins Konditori Aktiebolag
Visa allt om A. Mohlins Konditori Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 717 5 398 5 243 4 962 5 002 4 899 5 007 5 052 4 502 4 131
Övrig omsättning 19 - 9 - - - - 23 13 1
Rörelseresultat (EBIT) 542 470 323 189 339 216 179 346 171 121
Resultat efter finansnetto 552 480 343 217 342 222 176 373 185 125
Årets resultat 416 373 268 158 251 203 167 264 129 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 281 225 238 216 469 795 583 569 108 143
Omsättningstillgångar 1 910 1 819 1 548 1 500 1 222 753 974 954 1 096 950
Tillgångar 2 191 2 045 1 786 1 716 1 691 1 548 1 557 1 522 1 205 1 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 163 1 047 924 856 897 772 669 602 438 394
Obeskattade reserver 16 1 4 6 13 16 75 127 124 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 290 267 225 216 89 62 124 96 72 97
Kortfristiga skulder 723 730 634 638 692 698 688 698 570 481
Skulder och eget kapital 2 191 2 045 1 786 1 716 1 691 1 548 1 557 1 522 1 205 1 093
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 286 274 287 264 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 379 2 334 2 197 2 202 2 163 1 851 1 904 1 649 1 556 1 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 887 785 811 839 769 775 867 809 733 621
Utdelning till aktieägare 500 300 250 200 200 125 100 100 100 85
Omsättning 5 736 5 398 5 252 4 962 5 002 4 899 5 007 5 075 4 515 4 132
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 715 675 655 620 625 612 626 561 500 459
Personalkostnader per anställd (tkr) 410 392 378 381 366 364 382 306 285 256
Rörelseresultat, EBITDA 554 483 335 210 359 245 207 392 230 218
Nettoomsättningförändring 5,91% 2,96% 5,66% -0,80% 2,10% -2,16% -0,89% 12,22% 8,98% -%
Du Pont-modellen 25,24% 23,47% 19,20% 13,11% 20,52% 14,73% 11,62% 24,84% 15,77% 11,80%
Vinstmarginal 9,67% 8,89% 6,54% 4,53% 6,94% 4,65% 3,61% 7,48% 4,22% 3,12%
Bruttovinstmarginal 81,93% 82,33% 81,12% 80,57% 79,85% 79,73% 79,61% 77,83% 78,43% 78,09%
Rörelsekapital/omsättning 20,76% 20,17% 17,43% 17,37% 10,60% 1,12% 5,71% 5,07% 11,68% 11,35%
Soliditet 53,65% 51,24% 51,91% 50,14% 53,61% 50,63% 46,52% 45,56% 43,76% 43,95%
Kassalikviditet 254,50% 240,00% 233,60% 225,24% 166,18% 98,71% 130,81% 126,93% 180,00% 184,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...