Visa allt om P Lindströms Bygg och Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om P Lindströms Bygg och Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 974 1 305 1 201 1 548 1 569 883 932 1 365 1 043 1 050
Övrig omsättning - - 44 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -474 -124 94 169 145 110 25 328 10 205
Resultat efter finansnetto -511 -165 42 114 72 46 -7 266 -97 99
Årets resultat -511 -88 17 62 32 36 -7 211 -72 53
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 515 2 630 2 745 2 566 2 626 2 625 2 676 2 727 2 779 2 831
Omsättningstillgångar 280 374 256 203 116 138 199 157 60 73
Tillgångar 2 795 3 005 3 001 2 769 2 742 2 763 2 875 2 884 2 839 2 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 806 894 877 815 783 752 759 548 620
Obeskattade reserver 0 0 77 57 29 0 0 0 0 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 695 1 571 1 603 1 373 1 395 1 495 1 570 1 470 1 570 1 718
Kortfristiga skulder 804 627 427 461 503 485 553 655 721 541
Skulder och eget kapital 2 795 3 005 3 001 2 769 2 742 2 763 2 875 2 884 2 839 2 904
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 308 100 124 90 138 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 455 467 347 231 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 212 210 155 126 147 77 87 76 82 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Omsättning 974 1 305 1 245 1 548 1 569 883 932 1 365 1 043 1 050
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 974 1 305 1 201 1 548 1 569 883 932 1 365 1 043 1 050
Personalkostnader per anställd (tkr) 670 679 503 361 456 179 212 168 221 177
Rörelseresultat, EBITDA -359 -9 187 229 196 161 76 379 63 262
Nettoomsättningförändring -25,36% 8,66% -22,42% -1,34% 77,69% -5,26% -31,72% 30,87% -0,67% -%
Du Pont-modellen -16,96% -4,13% 3,13% 6,10% 5,29% 3,98% 0,87% 11,37% 0,35% 7,06%
Vinstmarginal -48,67% -9,50% 7,83% 10,92% 9,24% 12,46% 2,68% 24,03% 0,96% 19,52%
Bruttovinstmarginal 68,28% 77,78% 83,76% 60,98% 63,22% 79,61% 65,13% 67,47% 58,49% 79,90%
Rörelsekapital/omsättning -53,80% -19,39% -14,24% -16,67% -24,67% -39,30% -37,98% -36,48% -63,37% -44,57%
Soliditet 10,59% 26,82% 31,79% 33,19% 30,50% 28,34% 26,16% 26,32% 19,30% 21,97%
Kassalikviditet 34,83% 59,17% 58,08% 41,87% 22,07% 27,22% 34,54% 22,44% 6,10% 12,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...