Visa allt om Schakt & Transport i Stallberg Aktiebolag
Visa allt om Schakt & Transport i Stallberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 24 996 22 069 23 711 22 631 20 299 20 910 17 963 17 258 17 322 14 502
Övrig omsättning 874 182 700 427 163 804 806 112 1 040 46
Rörelseresultat (EBIT) 2 698 139 2 797 1 123 1 718 1 902 1 931 614 2 532 1 106
Resultat efter finansnetto 2 803 136 3 197 1 112 1 637 1 894 1 875 396 2 313 822
Årets resultat 1 162 1 066 2 046 297 704 889 756 243 737 60
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 693 26 894 19 635 19 346 18 623 18 911 17 756 17 408 17 229 14 113
Omsättningstillgångar 9 281 7 962 13 383 12 965 11 243 9 108 8 557 9 849 8 521 7 168
Tillgångar 37 974 34 856 33 018 32 311 29 866 28 020 26 313 27 257 25 750 21 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 069 8 907 7 840 5 794 5 497 4 794 4 024 3 268 3 025 2 287
Obeskattade reserver 14 254 12 948 14 166 13 475 12 769 12 092 11 398 10 551 10 487 9 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 143 6 780 6 336 6 965 6 795 5 181 6 187 7 503 6 650 6 044
Kortfristiga skulder 4 507 6 220 4 675 6 076 4 805 5 952 4 703 5 935 5 588 3 764
Skulder och eget kapital 37 974 34 856 33 018 32 311 29 866 28 020 26 313 27 257 25 750 21 281
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 2 873 1 461 1 351 1 288 1 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 591 591 - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 445 3 029 3 450 2 725 2 422 0 964 873 695 722
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 226 1 050 1 094 855 745 699 748 705 643 665
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 25 870 22 251 24 411 23 058 20 462 21 714 18 769 17 370 18 362 14 548
Nyckeltal
Antal anställda 11 10 11 10 9 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 272 2 207 2 156 2 263 2 255 2 614 2 245 2 157 2 165 1 813
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 416 427 359 358 466 411 386 338 324
Rörelseresultat, EBITDA 6 093 2 953 5 508 3 792 4 364 4 562 4 716 3 300 4 880 3 233
Nettoomsättningförändring 13,26% -6,93% 4,77% 11,49% -2,92% 16,41% 4,09% -0,37% 19,45% -%
Du Pont-modellen 7,72% 0,86% 10,26% 4,01% 6,33% 7,57% 7,70% 2,76% 10,42% 5,63%
Vinstmarginal 11,73% 1,36% 14,29% 5,73% 9,32% 10,15% 11,27% 4,36% 15,48% 8,27%
Bruttovinstmarginal 51,15% 45,31% 54,26% 43,48% 51,35% 50,57% 50,70% 52,63% 53,17% 53,90%
Rörelsekapital/omsättning 19,10% 7,89% 36,73% 30,44% 31,72% 15,09% 21,46% 22,68% 16,93% 23,47%
Soliditet 55,79% 54,53% 57,21% 48,67% 49,92% 48,91% 47,22% 39,86% 41,07% 41,82%
Kassalikviditet 136,48% 86,35% 222,46% 164,75% 164,00% 96,00% 117,73% 118,25% 103,87% 141,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...