Visa allt om Schakt & Transport i Stallberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 22 069 23 711 22 631 20 299 20 910 17 963 17 258 17 322 14 502 14 409
Övrig omsättning 182 700 427 163 804 806 112 1 040 46 156
Rörelseresultat (EBIT) 139 2 797 1 123 1 718 1 902 1 931 614 2 532 1 106 1 814
Resultat efter finansnetto 136 3 197 1 112 1 637 1 894 1 875 396 2 313 822 1 562
Årets resultat 1 066 2 046 297 704 889 756 243 737 60 214
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 894 19 635 19 346 18 623 18 911 17 756 17 408 17 229 14 113 14 687
Omsättningstillgångar 7 962 13 383 12 965 11 243 9 108 8 557 9 849 8 521 7 168 6 287
Tillgångar 34 856 33 018 32 311 29 866 28 020 26 313 27 257 25 750 21 281 20 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 907 7 840 5 794 5 497 4 794 4 024 3 268 3 025 2 287 2 348
Obeskattade reserver 12 948 14 166 13 475 12 769 12 092 11 398 10 551 10 487 9 185 8 443
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 780 6 336 6 965 6 795 5 181 6 187 7 503 6 650 6 044 7 248
Kortfristiga skulder 6 220 4 675 6 076 4 805 5 952 4 703 5 935 5 588 3 764 2 935
Skulder och eget kapital 34 856 33 018 32 311 29 866 28 020 26 313 27 257 25 750 21 281 20 973
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 2 873 1 461 1 351 1 288 1 124 1 068
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 591 591 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 029 3 450 2 725 2 422 0 964 873 695 722 738
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 050 1 094 855 745 699 748 705 643 665 631
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120
Omsättning 22 251 24 411 23 058 20 462 21 714 18 769 17 370 18 362 14 548 14 565
Nyckeltal
Antal anställda 10 11 10 9 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 207 2 156 2 263 2 255 2 614 2 245 2 157 2 165 1 813 1 801
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 427 359 358 466 411 386 338 324 319
Rörelseresultat, EBITDA 2 953 5 508 3 792 4 364 4 562 4 716 3 300 4 880 3 233 3 984
Nettoomsättningförändring -6,93% 4,77% 11,49% -2,92% 16,41% 4,09% -0,37% 19,45% 0,65% -%
Du Pont-modellen 0,86% 10,26% 4,01% 6,33% 7,57% 7,70% 2,76% 10,42% 5,63% 8,91%
Vinstmarginal 1,36% 14,29% 5,73% 9,32% 10,15% 11,27% 4,36% 15,48% 8,27% 12,97%
Bruttovinstmarginal 45,31% 54,26% 43,48% 51,35% 50,57% 50,70% 52,63% 53,17% 53,90% 55,42%
Rörelsekapital/omsättning 7,89% 36,73% 30,44% 31,72% 15,09% 21,46% 22,68% 16,93% 23,47% 23,26%
Soliditet 54,53% 57,21% 48,67% 49,92% 48,91% 47,22% 39,86% 41,07% 41,82% 40,18%
Kassalikviditet 86,35% 222,46% 164,75% 164,00% 96,00% 117,73% 118,25% 103,87% 141,66% 158,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...