Visa allt om Roland Sandström VVS-Konsult Aktiebolag
Visa allt om Roland Sandström VVS-Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 936 915 460 746 884 662 692 823 923 482
Övrig omsättning - - - - - - - - - 75
Rörelseresultat (EBIT) 290 296 -99 -156 317 86 131 248 343 106
Resultat efter finansnetto 294 301 -80 -136 328 82 154 288 360 115
Årets resultat 229 280 -80 -136 241 60 110 212 263 186
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 26 53 81
Omsättningstillgångar 2 722 2 446 1 967 1 560 1 634 1 458 1 506 1 740 1 409 953
Tillgångar 2 722 2 446 1 967 1 560 1 634 1 458 1 506 1 766 1 463 1 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 658 1 479 1 249 1 379 1 565 1 374 1 364 1 304 1 142 930
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 465 356 249 144 55 61 47 57 49 41
Kortfristiga skulder 600 611 470 37 15 23 95 404 266 51
Skulder och eget kapital 2 722 2 446 1 967 1 560 1 634 1 458 1 506 1 766 1 463 1 034
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 545 - 324 254 254 207 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 438 350 321 0 324 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 45 94 25 185 112 125 135 134 116 108
Utdelning till aktieägare 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Omsättning 936 915 460 746 884 662 692 823 923 557
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 936 915 460 746 884 662 692 823 923 482
Personalkostnader per anställd (tkr) 531 506 467 766 447 453 394 394 343 281
Rörelseresultat, EBITDA 290 296 -99 -134 317 86 157 275 370 135
Nettoomsättningförändring 2,30% 98,91% -38,34% -15,61% 33,53% -4,34% -15,92% -10,83% 91,49% -%
Du Pont-modellen 10,84% 12,31% -4,07% -8,72% 20,07% 5,90% 10,42% 16,48% 24,74% 11,41%
Vinstmarginal 31,52% 32,90% -17,39% -18,23% 37,10% 12,99% 22,69% 35,36% 39,22% 24,48%
Bruttovinstmarginal 97,86% 97,16% 100,00% 100,00% 98,53% 99,40% 98,70% 96,96% 99,02% 99,59%
Rörelsekapital/omsättning 226,71% 200,55% 325,43% 204,16% 183,14% 216,77% 203,90% 162,33% 123,84% 187,14%
Soliditet 60,91% 60,47% 63,50% 88,40% 95,78% 94,24% 90,57% 73,84% 78,30% 90,78%
Kassalikviditet 453,67% 400,33% 418,51% 4 216,22% 10 893,33% 6 339,13% 1 585,26% 430,69% 529,70% 1 868,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...