Visa allt om Simonsson & Larsson Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Simonsson & Larsson Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 522 12 059 18 152 24 315 17 507 7 817 3 203 4 043 4 111 3 380
Övrig omsättning 92 453 1 425 5 - 43 465 - 145
Rörelseresultat (EBIT) -304 498 698 649 497 230 217 -227 171 355
Resultat efter finansnetto -473 76 258 112 95 142 170 -419 63 290
Årets resultat -9 1 84 3 2 1 72 1 1 191
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 778 4 725 14 814 10 848 9 724 5 645 1 279 1 991 2 231 1 309
Omsättningstillgångar 3 819 4 552 4 858 3 235 2 646 2 212 894 904 1 476 1 399
Tillgångar 10 597 9 277 19 673 14 083 12 370 7 858 2 173 2 895 3 707 2 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 300 299 215 213 211 210 139 588 587
Obeskattade reserver 283 753 691 541 441 351 213 140 560 498
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 421 2 802 12 025 8 233 7 248 4 388 858 1 571 1 373 710
Kortfristiga skulder 6 602 5 422 6 657 5 094 4 469 2 908 893 1 045 1 187 913
Skulder och eget kapital 10 597 9 277 19 673 14 083 12 370 7 858 2 173 2 895 3 707 2 708
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 857 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 235 2 049 3 337 4 976 3 622 1 712 0 896 942 717
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 750 647 924 1 445 1 018 491 252 274 331 251
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0
Omsättning 10 614 12 512 18 153 24 740 17 512 7 817 3 246 4 508 4 111 3 525
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 11 15 12 5 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 503 1 723 1 650 1 621 1 459 1 563 1 068 1 348 1 370 1 690
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 417 409 434 398 473 408 427 432 567
Rörelseresultat, EBITDA 1 256 2 243 2 917 2 827 2 078 782 582 554 798 768
Nettoomsättningförändring -12,75% -33,57% -25,35% 38,89% 123,96% 144,05% -20,78% -1,65% 21,63% -%
Du Pont-modellen -2,87% 5,37% 3,58% 4,61% 4,02% 2,94% 10,03% -7,43% 4,64% 13,29%
Vinstmarginal -2,89% 4,13% 3,88% 2,67% 2,84% 2,96% 6,81% -5,32% 4,18% 10,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -26,45% -7,21% -9,91% -7,65% -10,41% -8,90% 0,03% -3,49% 7,03% 14,38%
Soliditet 4,83% 9,56% 4,26% 4,36% 4,35% 5,98% 16,89% 8,28% 26,74% 34,92%
Kassalikviditet 57,51% 83,95% 72,98% 63,51% 59,21% 76,07% 100,11% 86,51% 124,35% 153,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...