Visa allt om Kapaciteten AB
Visa allt om Kapaciteten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 220 2 986 3 632 953 1 658 1 525 2 296 2 654 6 192 5 761
Övrig omsättning 13 4 068 139 2 2 2 2 2 8 23
Rörelseresultat (EBIT) 255 3 914 335 -119 -757 -400 266 -1 898 -272 -158
Resultat efter finansnetto 255 3 914 335 -119 -755 -400 267 -1 885 -258 -143
Årets resultat 140 3 618 335 -119 -756 -400 267 -1 885 -256 -140
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 743 801 808 787 793 807 823 853
Omsättningstillgångar 6 055 6 591 3 189 2 396 2 159 2 452 2 930 2 650 4 627 4 858
Tillgångar 6 055 6 596 3 932 3 198 2 967 3 239 3 723 3 457 5 450 5 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 411 6 271 2 653 2 319 2 438 3 194 3 671 3 403 5 289 5 545
Obeskattade reserver 72 5 0 0 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 250 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 572 320 29 879 529 45 52 53 161 165
Skulder och eget kapital 6 055 6 596 3 932 3 198 2 967 3 239 3 723 3 457 5 450 5 711
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 17 45 47 63 47 34
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 6 11 13 21 14 11
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 77 0 0 0
Omsättning 4 233 7 054 3 771 955 1 660 1 527 2 298 2 656 6 200 5 784
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 110 1 493 1 816 477 829 763 1 148 1 327 3 096 2 881
Personalkostnader per anställd (tkr) 20 20 19 32 40 54 52 63 52 44
Rörelseresultat, EBITDA 260 3 919 340 -113 -751 -394 280 -1 882 -256 -128
Nettoomsättningförändring 41,33% -17,79% 281,11% -42,52% 8,72% -33,58% -13,49% -57,14% 7,48% -%
Du Pont-modellen 4,21% 59,34% 8,52% -3,69% -25,45% -12,35% 7,17% -54,53% -4,73% -2,50%
Vinstmarginal 6,04% 131,08% 9,22% -12,38% -45,54% -26,23% 11,63% -71,02% -4,17% -2,48%
Bruttovinstmarginal 12,32% 6,36% 19,74% 27,70% -16,53% 10,16% 38,02% -49,77% 6,52% 5,26%
Rörelsekapital/omsättning 129,93% 210,01% 87,00% 159,18% 98,31% 157,84% 125,35% 97,85% 72,13% 81,46%
Soliditet 90,29% 95,13% 67,47% 72,51% 82,17% 98,61% 98,60% 98,44% 97,05% 97,12%
Kassalikviditet 12,94% 402,19% 1 065,52% 9,33% 15,12% 593,33% 396,15% 2 998,11% 717,39% 967,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...