Visa allt om Harry & Susanne Gods- och Tidningsfrakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 813 1 808 1 789 1 754 1 752 1 608 1 680 1 724 1 579 1 641
Övrig omsättning 7 388 9 100 41 46 100 431 22 94
Rörelseresultat (EBIT) -92 474 10 -168 -1 -152 86 352 -13 39
Resultat efter finansnetto -117 474 5 -179 -12 -164 54 320 -17 36
Årets resultat 2 89 5 -78 15 -2 37 17 11 42
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 953 1 181 34 161 406 561 763 949 90 131
Omsättningstillgångar 382 712 380 404 464 396 520 428 367 400
Tillgångar 1 335 1 894 415 565 870 957 1 284 1 377 456 531
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 225 136 132 210 195 222 225 208 197
Obeskattade reserver 260 380 0 0 100 135 297 295 0 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 499 647 0 69 187 295 414 532 0 0
Kortfristiga skulder 349 641 278 364 373 332 351 325 248 308
Skulder och eget kapital 1 335 1 894 415 565 870 957 1 284 1 377 456 531
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 399 453 360 538 624 578
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 521 535 434 447 0 0 3 26 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 164 168 136 140 125 142 116 176 183 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 40 0 0
Omsättning 1 820 2 196 1 798 1 854 1 793 1 654 1 780 2 155 1 601 1 735
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 907 904 895 877 876 804 560 575 790 821
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 356 288 296 264 303 161 251 356 427
Rörelseresultat, EBITDA 160 511 114 55 218 72 309 487 15 62
Nettoomsättningförändring 0,28% 1,06% 2,00% 0,11% 8,96% -4,29% -2,55% 9,18% -3,78% -%
Du Pont-modellen -6,89% 25,03% 2,41% -29,73% -0,11% -15,88% 6,70% 25,64% -2,63% 7,34%
Vinstmarginal -5,07% 26,22% 0,56% -9,58% -0,06% -9,45% 5,12% 20,48% -0,76% 2,38%
Bruttovinstmarginal 68,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,59%
Rörelsekapital/omsättning 1,82% 3,93% 5,70% 2,28% 5,19% 3,98% 10,06% 5,97% 7,54% 5,61%
Soliditet 32,27% 27,53% 32,77% 23,36% 32,61% 30,77% 33,94% 31,76% 45,61% 40,63%
Kassalikviditet 109,46% 111,08% 136,69% 110,99% 124,40% 119,28% 148,15% 131,69% 147,98% 129,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...