Visa allt om Harry & Susanne Gods- och Tidningsfrakt Aktiebolag
Visa allt om Harry & Susanne Gods- och Tidningsfrakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 760 1 813 1 808 1 789 1 754 1 752 1 608 1 680 1 724 1 579
Övrig omsättning 59 7 388 9 100 41 46 100 431 22
Rörelseresultat (EBIT) 57 -92 474 10 -168 -1 -152 86 352 -13
Resultat efter finansnetto 40 -117 474 5 -179 -12 -164 54 320 -17
Årets resultat 3 2 89 5 -78 15 -2 37 17 11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 006 953 1 181 34 161 406 561 763 949 90
Omsättningstillgångar 407 382 712 380 404 464 396 520 428 367
Tillgångar 1 413 1 335 1 894 415 565 870 957 1 284 1 377 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 228 225 136 132 210 195 222 225 208
Obeskattade reserver 296 260 380 0 0 100 135 297 295 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 568 499 647 0 69 187 295 414 532 0
Kortfristiga skulder 318 349 641 278 364 373 332 351 325 248
Skulder och eget kapital 1 413 1 335 1 894 415 565 870 957 1 284 1 377 456
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 399 453 360 538 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 590 521 535 434 447 0 0 3 26 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 185 164 168 136 140 125 142 116 176 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 40 0
Omsättning 1 819 1 820 2 196 1 798 1 854 1 793 1 654 1 780 2 155 1 601
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 880 907 904 895 877 876 804 560 575 790
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 344 356 288 296 264 303 161 251 356
Rörelseresultat, EBITDA 213 160 511 114 55 218 72 309 487 15
Nettoomsättningförändring -2,92% 0,28% 1,06% 2,00% 0,11% 8,96% -4,29% -2,55% 9,18% -%
Du Pont-modellen 4,03% -6,89% 25,03% 2,41% -29,73% -0,11% -15,88% 6,70% 25,64% -2,63%
Vinstmarginal 3,24% -5,07% 26,22% 0,56% -9,58% -0,06% -9,45% 5,12% 20,48% -0,76%
Bruttovinstmarginal 74,32% 68,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,06% 1,82% 3,93% 5,70% 2,28% 5,19% 3,98% 10,06% 5,97% 7,54%
Soliditet 32,69% 32,27% 27,53% 32,77% 23,36% 32,61% 30,77% 33,94% 31,76% 45,61%
Kassalikviditet 127,99% 109,46% 111,08% 136,69% 110,99% 124,40% 119,28% 148,15% 131,69% 147,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...