Visa allt om Rydells Blommor AB
Visa allt om Rydells Blommor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 796 980 962 912 889 394 1 715 824 -193 -324
Årets resultat 800 1 000 970 935 918 422 1 738 873 -138 862
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 712 11 712 11 612 11 612 11 612 11 612 11 612 11 612 11 612 11 612
Omsättningstillgångar 421 11 1 1 1 1 1 1 12 50
Tillgångar 12 132 11 722 11 612 11 612 11 612 11 612 11 613 11 613 11 624 11 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 128 11 484 10 640 9 796 8 952 8 080 7 707 6 027 5 119 5 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 227 946 1 771 2 593 3 467 3 853 5 491 5 397 6 288
Kortfristiga skulder 5 11 26 45 68 65 53 95 1 107 168
Skulder och eget kapital 12 132 11 722 11 612 11 612 11 612 11 612 11 613 11 613 11 624 11 662
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 158 156 156 156 156 128 127 120 92 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,97% 97,97% 91,63% 84,36% 77,09% 69,58% 66,37% 51,90% 44,04% 44,65%
Kassalikviditet 8 420,00% 100,00% 3,85% 2,22% 1,47% 1,54% 1,89% 1,05% 1,08% 29,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...